L3-metoden – en vägledande modell

En bok om musikskapandet som gemensamt medel för elever som saknar behörighet till gymnasiet.

Boken handlar om en lustfylld lärandeprocess där metodik och pedagogik vävs in i varandra och stärks med socialt arbete och terapi i noggrant utvald miljö. Den vänder sig till pedagoger, socionomer, terapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer, fritidsledare och alla som jobbar med eller kommer i kontakt med de barn vars behov skolan har svårt att tillgodose.

Titel: L3-metoden - en vägledande modell

Författare: Mikael Svennerbrandt

Förlag: Mediamonstret

ISBN: 978-91-981364-4-9

Cirkapriset: 250 kronor