ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

På svenska: Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet. Kärnsymptomen är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. adhd är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla skolbarn har adhd och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.