NPF - Neuropsykatrisk funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som inte syns utanpå. De beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning – kommunikationsstörning och tvångssyndrom/OCD.