Politik

Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som försvårar studierna, kan ges studiemedel för en högre studietakt än vad de faktiskt läser. Det kan ses som en fördel under själva studietiden – men innebär för de flesta även högre studieskuld.
Skolinspektionen går nu igenom gamla fall av fasthållningar i skolan för att se om de bedömts på ett bra sätt. Ifall det behövs ska expertutlåtanden begäras in. Dessa ska användas för att avgöra ifall fasthållningen inneburit fara för barnet.
Ska en person med autism få boendestöd grundat på ”skäliga” eller ”goda” levnadsvillkor? Det beror på vilken lagstiftning som tillämpas. Enligt Autism- och Aspergerförbundet måste lagen reformeras. Det anser även Göteborgs kommun, som har utvecklat ett eget boendestöd.