Politik

Skola
Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som försvårar studierna, kan ges studiemedel för en högre studietakt än vad de faktiskt läser....
Politik
Skolinspektionen går nu igenom gamla fall av fasthållningar i skolan för att se om de bedömts på ett bra sätt. Ifall det behövs ska expertutlåtanden...
Annons
Lagstöd
Ska en person med autism få boendestöd grundat på ”skäliga” eller ”goda” levnadsvillkor? Det beror på vilken lagstiftning som tillämpas....