Nästa artikel

  • Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i nedanstående artiklar.

Autism är en funktionsnedsättning med symptom som ofta upptäcks under småbarnsåren. Till exempel är det vanligt att barn med autism har svårigheter med kommunikationen och det sociala samspelet. Det pågår mycket forskning såväl i Sverige som internationellt om just små barn med autism. Här tipsar Special Nest om 6 artiklar i ämnet.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

6 Special Nest-texter med fokus på autism hos små barn:

"Studie i USA kan bli 'banbrytande' för tidigare upptäckt av autism": Här intervjuas den amerikanske psykiatriprofessorn Joseph Piven som i en uppmärksammad studie har visat att hjärnorna är större och växer snabbare hos spädbarn som senare kom att diagnostiseras ned autism.

"Föräldraträning kan minska autismsymtom": En artikel om en brittisk studie som visar att spädbarn, vars föräldrar fick träning i att möta deras behov, hade färre autismsymtom när de var några år äldre.

"Imitation kan öppna den sociala världen": Här är en intervju med Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet, om imitationsförmågan hos småbarn med autism.

"Blickbeteenden hos barn med autism har betydelse":  Här rapporterar vi om en svensk studie som visar att spädbarn som senare diagnostiseras med autism inte initierar lika många kommunikativa situationer med vuxna som barn utan diagnosen. Psykologiprofessor Terje Falck-Ytter intervjuas.

”Övning kan göra saker bättre”: Här berättar psykologen och forskaren Nils Haglund om hur föräldrar kan göra för att öva upp de sociala färdigheterna hos barn med autismspektrumdiagnos.

"Kan kännas överväldigande": Detta är en intervju med forskaren Martyna Galazka som i en pågående studie ska titta närmare på hur barn med autism upplever ögonkontakt. 'Hypotesen är att barn med autism är överkänsliga och blir överväldigade av andras ansikten och ögon', berättar hon.

Kategorier: 
Forskning
Annons