Nästa artikel

  • Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i nedanstående artiklar.

Autism är en funktionsnedsättning med symptom som ofta upptäcks under småbarnsåren. Till exempel är det vanligt att barn med autism har svårigheter med kommunikationen och det sociala samspelet. Det pågår mycket forskning såväl i Sverige som internationellt om just småbarn med autism. Här tipsar Special Nest om några artiklar i ämnet.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra texter om studier med fokus på småbarn med autism:

"Föräldraträning kan minska autismsymtom": En artikel om en brittisk studie som visar att spädbarn, vars föräldrar fick tidig träning i att möta deras unika behov, hade färre autismsymtom när de var några år äldre.

"Huvudrörelser kan underlätta socialt samspel": Här intervjuas Terje Falck-Ytter som i sin forskning undersöker vilken betydelse som huvudrörelser kan ha vid social interaktion för småbarn med autism.

"Söker tidiga tecken på autism hos syskon": En artikel om Projekt Småsyskon vars syfte är att öka kunskapen om vad som är annorlunda i den tidiga utvecklingen hos barn som senare visar sig ha autism.

"Imitation kan öppna den sociala världen": Här är en intervju med Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet, om imitationsförmågan hos småbarn med autism.

Kategorier: 
Forskning
Annons