Nästa artikel

Medveten andning och fokus på nuet. Genom olika varianter av yoga och mindfulness kan vi få hjälp med att komma ner i varv och landa i oss själva. För personer med npf som ofta är mer känsliga för stress kan det göra stor skillnad att hitta verktyg för mental avslappning. Special Nest har skrivit om ämnet ur flera olika vinklar, här är några lästips!

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Några Special Nest-artiklar om yoga och mindfulness:

"Meditationskurs ska minska vardagsstressen för vuxna med autism":  Här berättar vi om att Habilitering och hälsa i Stockholm har startat en mindfulnesskurs där vuxna med autism lär sig meditations- och yogaövningar för att bli bättre på att handskas med stress.

”Balans handlar om att tappa bort och återerövra den”: Detta är en personlig intervju med Sara Emilionie. Hon var konsertpianistlöftet som blev pr-konsult och därefter yogaterapeut.

"Barn med adhd kan ha ett extra stort behov av mindfulness": En intervju med Katarina Laundy som är initiativtagare till en studie där mindfulness har testats på mellanstadiebarn i Göteborg.

"Yogan blev ett viktigt verktyg för att hantera den svåraste tiden": Detta är en Special Nest-artikel om en unik yogadag som arrangerades i Göteborg och som var skräddarsydd för anhöriga till barn med npf.

"Medicinsk yoga för personer med adhd": Här skriver vi om Akademiska sjukhuset i Uppsala där yoga ingår som ett alternativ i behandlingen för personer som är diagnostiserade med adhd.

Kategorier: 
Metoder
Annons