Nästa artikel

  • Vi ser att den psykiska ohälsan, stressen och sömnsvårigheter ökar i samhället och jag tror att vårt ringtäcke kan bli ett 'naturligt' alternativ och komplement till mediciner som behandlingsmetod", säger Rasmus Nilsson som har utvecklat ringräcket Sleepify.

Olika former av tyngdtäcken används inte sällan av personer med npf. Nu har en ny variant släppts – ringtäcket. Det är ett svenskt bolag som står bakom innovationen. Special Nest intervjuar företagets grundare Rasmus Nilsson.

Tyngdtäcken – som bland annat har kommit till för att motverka sömnsvårigheter – har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren och används inte sällan av personer med neuropsykiatriska diagnoser. Tyngden från täckena gör att kroppsmedvetenheten hos brukaren ökar medan värmen och trycket i kombination medför att kroppens eget sömnhormon, så kallat oxytocin, utsöndras. Det första tyngdtäcket – som var fyllt med plastbollar – uppfanns i Danmark i början på 1990-talet, och baserades på den amerikanska psykologens Jean Ayres teorier kring sensorisk integration (SI). Sedan dess har det gjorts flera forskningsstudier om effekterna av och de eventuella fördelarna med tyngdtäcken. Bland annat har Habilitering och Hälsa inom Västra Götalandsregionen, som började begagna tyngdtäcken som behandlingsmetod år 2008, genomfört en undersökning med 312 barn/ungdomar som har använt täckena under ett år. Där framkom att 75 procent av deltagarna som fick behandling mot sömnsvårigheter med täckena upplevde nytta med desamma. Samtidigt har tyngdtäckena blivit allt fler genom åren. Det har till exempel lanserats ett kedjetäcke med kedjor som sträcker sig i kanaler genom täcket.

 

"Undermåliga"
Rasmus Nilsson har lång erfarenhet av tyngdtäcken. Han har bland annat jobbat som försäljningsansvarig på en tyngdtäckes-tillverkare på den svenska marknaden. Då gjorde han en egen undersökning med drygt 200 brukare och frågade om deras upplevelse av tyngdtäckena, särskilt de med kedjor. Då framkom också negativa åsikter. Bland annat att täckena andas dåligt och binder fukt, att kedjorna/bollarna kan gnissla mot varandra och skapa störande ljud, att tyngderna i täcket täcker en för liten del av kroppen samt att det kan ske överbelastning av tår/fötter eller hals/nacke när brukaren ligger på rygg. Med anledning av detta valde Rasmus Nilsson att starta företaget Sleepify Medtech Innovations som nu har tagit fram ett ringtäcke, patenterat i Europa och snart även i Asien och Nordamerika. Han skräder inte orden när Special Nest ringer upp honom för en intervju om bolagets innovation.

– Många av produkterna som finns på marknaden idag är undermåliga. Och det är ingen tillverkare som vill ändra på det eftersom tyngdtäcken är en smal marknad där företagen inte har haft så stort behov att utveckla sig, säger han.

Samtidigt visar forskning att de existerande tyngdtäckena på marknaden trots allt verkar uppskattas, enligt brukare. Hur går det ihop med dina fynd?

– Eftersom att marknaden har varit så smal och skyddad så har det inte funnits så stor konkurrens inom branschen. Vi är övertygade om att det är anledningen till varför produkterna enligt vår undersökning visar bevis på undermålighet. Leverantörerna har helt enkelt inte behövt ändra något då det inte funnits andra alternativ fram tills nu.

 

Ny konstruktion
Deras ringtäcke består – som namnet antyder – av 450 ringar som läggs i specialsydda fickor över hela täckets yta, vilket enligt bolaget skapar en "optimal fördelning av täckets taktilt stimulerande punkter". Ringarna är gjorda i rostfritt kirurgiskt stål och har ett hål i mitten där luft/fukt transporteras. För att undvika överbelastning av skenben/fötter eller hals/nacke har täckets nedersta respektive översta del lägre vikt. Rasmus Nilsson menar att ringtäcket är det mest miljövänliga på marknaden, då de använder ett fibermaterial och därmed har reducerat plastmängden med ”80 procent jämfört med konkurrenter”. Trots att hela täcket är fyllt av ringar är det konstruerat för att undvika att ringarna gnisslar mot varandra, enligt honom.   

– Sömnaden som avgränsar de 450 fickorna fungerar som ”gångjärn” och isolerar effektivt ringarna från varandra. Eftersom att fickorna isolerar ringarna behöver vi inte använda stora mängder lackering på ringarna, som annars används för att dämpa ljudet i täcken som har exempelvis kedjor, säger han.

 

Positiv respons
Ringtäcket, som lanserades i februari, riktar sig till exempel till personer med neuropsykiatriska diagnoser eller neurologiska sjukdomar. Rasmus Nilsson berättar att bolaget för närvarande befinner sig i en upphandlingsprocess med landets kommuner. Han ser på framtiden med tillförsikt och tror på en hög efterfrågan på deras ringtäcke.

– Vi har hittills fått positiv respons från hjälpmedelscentraler runt om i landet som erbjuder täcket för brukare. Vi ser att den psykiska ohälsan, stressen och sömnsvårigheter ökar i samhället och jag tror att vårt ringtäcke kan bli ett ”naturligt” alternativ och komplement till mediciner som behandlingsmetod, säger han.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons