Nästa artikel

  • Vi ser att den psykiska ohälsan, stressen och sömnsvårigheter ökar i samhället och jag tror att vårt ringtäcke kan bli ett 'naturligt' alternativ och komplement till mediciner som behandlingsmetod", säger Rasmus Nilsson som har utvecklat ringräcket Sleepify.

Premium Olika former av tyngdtäcken används inte sällan av personer med npf. Nu har en ny variant släppts – ringtäcket. Det är ett svenskt bolag som står bakom innovationen. Special Nest intervjuar företagets grundare Rasmus Nilsson.

Tyngdtäcken – som bland annat har kommit till för att motverka sömnsvårigheter – har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren och används inte sällan av personer med neuropsykiatriska diagnoser. Tyngden från täckena gör att kroppsmedvetenheten hos brukaren ökar medan värmen och trycket i kombination medför att kroppens eget sömnhormon, så kallat oxytocin, utsöndras. Det första tyngdtäcket – som var fyllt med plastbollar – uppfanns i Danmark i början på 1990-talet

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons