Nästa artikel

För att karaktärisera den grupp som har uppmärksamhetsproblem men som inte är överaktiv eller impulsiv (som personer med adhd) används begreppet ADD (Attention Deficit Disorder). Personer med add har liknande svårigheter som personer med adhd, fast utan hyperaktiviteten. Den som har add behöver ofta hjälp att komma igång med uppgifter och blir lätt sittande oaktiverad. Special Nest har skrivit flera artiklar om diagnosen, här är några lästips!

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Sex artiklar om diagnosen ADD:

Ny barnbok om ADD: "Mina böcker ska ge igenkänning": Detta är en intervju med Kicki Polleryd, psykolog och författare till en barnbok där huvudpersonen Vidar har ADD.

"En ADD-mammas dagbok": Här är en intervju med Katarina vars son är diagnostiserad med asperger och ADD. Hon bedriver en blogg där hon berättar om vardagen med npf.

"Hur hjälper jag min elev som har ADD?": En lärare har skickat in en läsarfråga angående en elev som är diagnostiserad med ADD. Specialpedagogen Linda Hallberg svarar.

"När motorn saknas - om ADD": I detta reportage får vi stifta bekantskap med Martin som berättar om hur diagnosen add påverkar hans skolsituation.

"Ny ADD-behandling testas i Stockholm": En artikel om en ny behandling, kallad CADDI, utformad för personer med ADD. I fokus står färdighetsträning för att minska symptom på ouppmärksamhet.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons