Nästa artikel

Alla skjuter upp saker ibland. Men att vanemässigt, medvetet och kontraproduktivt senarelägga eller förhala nödvändiga aktiviteter, sysslor och uppgifter – så kallad prokrastinering – kan leda till problem i vardagen och lidande för individen. Idag tipsar Special Nest om några tidigare artiklar som på olika sätt handlar om uppskjutarbeteende.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om uppskjutarbeteende:

"Hjärnan är inte skapt för att hantera pengar": Här intervjuar vi kognitionsvetaren Elin Helander om hur hjärnans belöningscentrum och prokrastinering kan försvåra hanteringen av privatekonomin. 

"Diagnoserna blev vändpunkten för Andreas": I detta porträtt berättar läraren Andreas om sitt uppskjutarbeteende som ledde till högar av oöppnade och obetalda räkningar – liksom en hel del ångest. 

"Uppskjutarbeteende skapar stress och oro": Här intervjuas psykologen Alexander Rozental om vilka mekanismer som ligger bakom prokrastinering och vad beteendet kan få för konsekvenser för individen.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons