Nästa artikel

Både barn och vuxna behöver ha färdigheter för att lösa problem som uppstår i sociala relationer. Dessa förmågor behöver ofta i sin tur kontinuerligt utvecklas och tränas upp. Special Nest har tidigare skrivit flera reportage om olika metoder för att lösa svårigheter i relationer – särskilt mellan förälder och barn. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Några Special Nest-artiklar om att lösa relationella problem:

"Se färdigheter, inte problem": Här intervjuas psykiatrikern Ben Furman om Jag kan-metoden och varför man bör fokusera på färdigheterna som barnet behöver träna upp snarare än att endast rikta in sig på problemen.

"För att lösa problem som uppstår i skolan behövs en partner – barnet": Psykologen Ross Greene berättar om en metod som handlar om att bemöta problemskapande beteenden hos barn. Nyckeln, menar Ross W Greene, är ett samarbete mellan barn och vuxen.

"Terapi lär föräldrar acceptans och närvaro": Ett reportage om kursen i Acceptance and Committment Therapy (ACT) som ges vid Autismcentrum för små barn i Stockholm. Föräldrarna som går kursen ältar ofta det förflutna samtidigt som de oroas över framtiden. Tanken med ACT är att föräldrarna ska kunna upprätta ett hållbarare förhållningssätt till livssituationen. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons