Nästa artikel

Många föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk diagnos har erfarenhet av otaliga timmar i skolmöten. Ofta finns det en ilska, vanmakt och frustration över skolsituationen redan innan mötet har startat. Dagens lästips från Special Nest handlar om hur skolan och familjer kan tänka och göra för att åstadkomma ett framåtsträvande samarbete.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Sex Special Nest-artiklar som på olika sätt handlar om samverkan mellan skola och hem:

"Viktigt med ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar": Hur kan man skapa en mer konstruktiv och balanserad dialog om barnets skolsituation och vägen framåt? Special Nest ställde frågan till beteendevetaren Petra Krantz Lindgren som delar med sig av sina bästa samtalstips.

"En länk mellan teori och vardag": En intervju med specialpedagogen Kenth Hedevåg om boken När mallen inte stämmer.  Syftet med boken är att bidra till bättre samverkan mellan professionella och vårdnadshavare och skapa ökad förståelse för personer som fungerar lite annorlunda.

"I stressen finns en risk att föräldrar och pedagoger blir arga på varandra": Detta är ett reportage om Specialpedagogiska skolmyndighetens npf-material Samarbete med föräldrar. 

"Satsa pengar på ökat samarbete mellan skola och hem": En intervju med Erik Virkberg som ligger bakom ett utbildningsprogram som ska skapa bättre samverkan mellan skolpersonalen och föräldrarna. 

"Så får du konstruktiva möten med skolan": Hur kan man som förälder till ett barn med npf bidra till att förbättra den prövande dialogen med skolan? Här är några råd från retorikexperten Elaine Eksvärd.

"Npf-mammors tunga ansvar": En artikel om en svensk intervjustudie som visar att mammor till barn med adhd och autism bär på ett tungt individuellt ansvar för att hitta lösningar när barnens skolgång inte fungerar. Skolan bidrar heller inte med den vägledning som föräldrarna hade förväntat sig.

Kategorier: 
Skola
Annons