Puffarna och känslopåsarna

Att lära sig känslor

Känslor är abstrakta och har otydliga gränser. De kan vara svåra att både uttrycka själv och tolka hos andra. Men det är viktigt att lära sig känslor för att man ska kunna fungera socialt och kommunicera med andra.

I appen Puffarna får barnen på ett lustfyllt sätt lära känna känslorna glad, ledsen, arg, rädd, lugn, orolig, trött, pigg och kär.

Puffarna är gråa fyrkanter som är oförstående för känslor när du möter dem första gången. Du hjälper varje puff att förstå känslor genom att öppna deras känslopåse (med ett klick). Då visas bilder på varje känsla och du får sedan måla känslorna, vilken färg de har och var i kroppen de känns. I spelet finns också ansikten, där man bygger ihop ögon och mun som uttrycker de olika känslorna. Man erbjuds också möjligheten att ta en bild på sig själv när man uttrycker känslan.

Det som säg förtydligas med både ritade tecken och text.

Inne i appen finns exempel på frågor som föräldern eller pedagogen kan ställa till barnet och samtala kring.

 

Pris: 29 kronor.
Tillgänglig för: iOs