Hjälpmedel

Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar sig ha goda effekter på stress, värk och sömnsvårigheter.
Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att tidigare upptäcka lågstadieelever som är i riskzonen för dyslexi.
Nora Thenander har add, asperger och har haft mycket ångestproblematik i hela sitt liv. Men sedan ett år tillbaka har hon fått ett nytt stöd i vardagen, genom npf-hunden Lynette. "Jag är själv imponerad över vilken skillnad hon har gjort för mig", säger Nora.
Många skolor har svårt att ge anpassad utbildning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen arbetar med en bok som ska underlätta uppgiften för lärare och skolledare.
För att hjälpa barn och ungdomar som inte passar in i samhällets mall krävs god samverkan mellan professionella och föräldrar. Med boken ”När mallen inte stämmer” vill specialpedagogen Kenth Hedevåg skapa en länk mellan teoretiska begrepp om hur hjärnan fungerar och praktiska situationer i vardagen.
Vilka hjälpmedel som förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar varierar beroende på var man bor i landet – och det finns en hel del problem kring förskrivningsarbetet. Detta enligt en undersökning som presenterades under ett seminarium om kognitivt stöd, arrangerat av Sveriges Arbetsterapeuter.
Läsarfråga: Hej! På min sons skola säger de att de arbetar TEACCH-inspirerat med inslag av Montessoripedagogik. Min son har en neuropsykiatrisk funktionsvariation och jag undrar om detta arbetssätt ens passar honom. Vad menas med TEACCH och hur ska jag kunna veta att denna pedagogik lämpar sig för min son?
Samspels- och kommunikationsträning för barnen och stöd till anhöriga. Det är syftet med föreningen Ung Autism som efter månader av anslagssökande har dragit igång verksamheten. Planen är att expandera under nästa år.
Läsarfråga: Hej! Jag undervisar i en liten undervisningsgrupp i årskurs 3 på en resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag tycker att det har blivit allt svårare att motivera mina elever till arbete allt eftersom hösten fortskrider. Framför allt är det svårt när det gäller olika skrivmoment. Vad ska man göra?
KRÖNIKA. Många skolor känner sig tvungna att organisera sig efter ett ämneslärarsystem, vilket kräver mer av eleverna då det blir fler personal- och klassrumsbyten. Ett sätt att underlätta för eleven i denna situation är att arbeta med att förstärka och visualisera, skriver Special Nests Anna Bjurenstam.