Hjälpmedel

LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en elev med diagnoserna selektiv mutism och autism i min klass och tycker att det är otroligt komplicerat. Hen pratar med en kompis i klassen, men är annars tyst. Föräldrarna kan inte alls förstå detta då barnet pratar hemma med allt och alla. Vad ska jag göra, jag kan ju inte bedöma muntliga färdigheter eller ens få ett svar när jag frågar barnet?
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade WISC-testet, som kan berätta om barnet har svårigheter med saker som perceptuell funktion eller arbetsminne. Men vad innebär egentligen begreppen?
Det är allt fler som drabbas av sömnsvårigheter. Malmöbaserade bolaget Learning to Sleep vill stävja problemen med hjälp av ny digital teknik.
Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar sig ha goda effekter på stress, värk och sömnsvårigheter.
Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att tidigare upptäcka lågstadieelever som är i riskzonen för dyslexi.
Nora Thenander har add, asperger och har haft mycket ångestproblematik i hela sitt liv. Men sedan ett år tillbaka har hon fått ett nytt stöd i vardagen, genom npf-hunden Lynette. "Jag är själv imponerad över vilken skillnad hon har gjort för mig", säger Nora.
Många skolor har svårt att ge anpassad utbildning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen arbetar med en bok som ska underlätta uppgiften för lärare och skolledare.
För att hjälpa barn och ungdomar som inte passar in i samhällets mall krävs god samverkan mellan professionella och föräldrar. Med boken ”När mallen inte stämmer” vill specialpedagogen Kenth Hedevåg skapa en länk mellan teoretiska begrepp om hur hjärnan fungerar och praktiska situationer i vardagen.
Vilka hjälpmedel som förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar varierar beroende på var man bor i landet – och det finns en hel del problem kring förskrivningsarbetet. Detta enligt en undersökning som presenterades under ett seminarium om kognitivt stöd, arrangerat av Sveriges Arbetsterapeuter.
Läsarfråga: Hej! På min sons skola säger de att de arbetar TEACCH-inspirerat med inslag av Montessoripedagogik. Min son har en neuropsykiatrisk funktionsvariation och jag undrar om detta arbetssätt ens passar honom. Vad menas med TEACCH och hur ska jag kunna veta att denna pedagogik lämpar sig för min son?