Landsting

"Barn som har mycket ångest kan ha en självbild av att de är misslyckade. Men genom att ses i en grupp kan de stärka varandra." På BUP i Malmö jobbar man sedan flera år med behandlingsmetoden Cool Kids. Där får barn med ångeststörning mötas i grupp tillsammans med sina föräldrar.
De flesta barn- och ungdomar i Sverige som ställt sig i kö för en adhd-utredning får en fördjupad utredning påbörjad inom två månader. Men väntetiden varierar var i landet du bor och vilken diagnos barnet utreds för. Uppsala län tillhör de snabbaste länen för adhd-utredningar. Längst tid tar det i Dalarna.
Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet leda barnen rätt.
”Vi ska vara en plats där människor ska kunna bygga upp sig för att komma vidare.” Till Jobbverket kommer personer som haft det svårt på arbetsmarknaden för arbetsträning och mellanlandning utan stress.
Att se personer växa, bryta sin isolering och få en bättre tillvaro. Det är några skäl till varför Tone Persson brinner för sitt jobb. Hon arbetar som boendestödjare och samordnare på Stöd och Resurs Boendestöd i Solna. Special Nest har varit på besök.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland ska framöver göra färre neuropsykiatriska utredningar jämfört med tidigare. Det innebär att personer i behov av stöd får vänta längre på att få en diagnos, vilket ställer större krav på skolan, menar Attention Karlstad/Värmland.
Melatonin kan hjälpa personer med neuropsykiatriska diagnoser till bättre sömn. Det visar både klinisk erfarenhet och vetenskapliga studier. Allt fler får melatonin på recept, och numera finns det också tabletter som ingår i högkostnadsskyddet.
När ett barn fyller 18 och går från BUP till Vuxenpsykiatrin krävs en samsyn, bra överenskommelser, föräldramedverkan och att någon lyssnar till individen. Något som inte alltid sker idag, och därmed kan övergången bli traumatisk, enligt Eva Lindgren, psykiatrisjuksköterska och universitetslektor.
Kompetensen om funktionsnedsättningar behöver bli bättre generellt inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Sverige, anser regeringen. Intresset för att ta del av 190 miljoner kronor i statsbidrag till kompetenshöjande insatser är stort, även om långt i från alla kommuner har skickat in intresseanmälningar.
Vad händer om människor med allvarligt självskadebeetende själva får bestämma över sina sjukhusinläggningar? Det ska en ny svensk forskningsstudie ta reda på. Överläkare Sofie Westling hoppas att resultaten ska leda till bättre rekommendationer, som gynnar både vårdpersonal och patienter.