Liv & Hem

Liv & Hem
Det är vanligt att personer med autismspektrumtillstånd, ast, känner obehag vid olika typer av sensoriska intryck som ljud, ljus och lukt på grund...
Liv & Hem
Hejda din impuls att tillrättavisa och rätta. Öva i stället på att lyssna och ställa frågor. I den nya boken ”Lyssnar din tonåring?” får föräldrar...
Annons
Liv & Hem
Målet med det nystartade företaget TBA-träning är att underlätta vardagen för familjer med barn med autismspektrumtillstånd, ast. Som ett ytterligare...
Liv & Hem
Sedan tolv år tillbaka jobbar arbetsterapeuten Anna-Karin Bergius med att utveckla appar som fungerar som hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar....
Annons
Liv & Hem
Många föräldrar till barn med adhd möts av fördomar om att de har misslyckats med sin uppfostran och kan känna sig utsatta i sin situation. Därför...
Skola
Vilka är utmaningarna med att använda ett lågaffektivt förhållningssätt som förälder? Special Nest frågar två psykologer om deras syn på fenomenet....
Annons
Liv & Hem
På Kunnaklaras dagliga verksamhet i Göteborg får unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, hjälp att hitta sin identitet i vuxenlivet....
Forskning
Den som har adhd får inte ta körkort utan ett läkarintyg. Oron grundar sig på gammal forskning som har visat en kraftigt ökad olycksrisk hos förare...
Liv & Hem
Under merparten av livet har han dolt sin diagnos. Nu är Mikael Brunzell, 35, föreläsare och vill sprida kunskap om och minska fördomarna kring tourettes...
Annons
Liv & Hem
Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är...
Liv & Hem
När unga tillbringar större delen av tiden med onlinespelande är det lätt att omgivningen börjar oroa sig, särskilt om skolan hamnar i kläm. Samtidigt...
Annons
Liv & Hem
En vecka efter att sonen fick diagnoserna adhd och autism gick Ulrika Palrén in i väggen. Hon och maken Daniel Palrén har i boken ”Från kaos till...
Liv & Hem
När man är mellan 20 och 29 år pågår ofta en intensiv period av att utveckla sitt vuxenliv och framtid. Men för alla blir det inte så. I Stockholm...
Liv & Hem
I boken ”Mitt liv med asperger” berättar Jerker Jansson om hur det är att leva med Aspergers syndrom och om livskrisen han hamnade i när han som...
Skola
Tidiga stödinsatser, nolltolerans mot mobbning och vuxna som lyssnar. På Nordens välfärdscenter har det sedan 2014 bedrivits ett projekt som handlar...
Annons
Annons
Liv & Hem
Hanna Danmo, som är diagnostiserad med Aspergers syndrom, är en utpräglat social person. Hennes raka stil kom väl till nytta när hon stod på scen...
Liv & Hem
Hennes åttaårige son med npf-diagnos har precis börjat skolan igen efter att ha varit hemma över ett halvår. Karin Elf, som själv har en adhd-diagnos,...
Liv & Hem
Personer med npf löper större risk än andra att drabbas av kränkande särbehandling på jobbet. Catrin Söderlund började på ett nytt arbete, men...
Annons
Annons
Liv & Hem
Under låg- och mellanstadiet utsattes han för mobbning. Nu släpper han en bok om sin bakgrund och vardagen med diagnosen Aspergers syndrom. Special...
Liv & Hem
Att höra inre röster behöver inte nödvändigtvis likställas med psykisk sjukdom. Special Nest berättar om ett lika tabubelagt som vanligt förekommande...
Liv & Hem
I dag har Norrköpingsbon Maria Johansson, 43 år, fått rätsida på livet igen. Men vägen dit har varit tuff. Hennes tillvaro präglades länge av ångest,...
Liv & Hem
Redan i mellanstadiet blev nedåtperioderna värre och hon fick prata med sin skolsköterska. Men det var först sista året på gymnasiet Nellie Lindgren...
Liv & Hem
OneDotZero heter ett nystartat it-projekt i Enköping. Projektet vänder sig främst till hemmasittare med goda kunskaper om datorer. Syftet är att underlätta...
Liv & Hem
Nora Thenander har add, asperger och har haft mycket ångestproblematik i hela sitt liv. Men sedan ett år tillbaka har hon fått ett nytt stöd i vardagen,...
Liv & Hem
Mitt barn växte upp på 1990-talet. Om det hade varit i dag hade jag kunnat citera Bo Hejlskov Elvén, och all den växande evidens som finns när det...