Liv & Hem

Personer med npf löper större risk än andra att drabbas av kränkande särbehandling på jobbet. Catrin Söderlund började på ett nytt arbete, men det blev inte som hon hade tänkt sig. Efter tre år slutade hon på grund av en ohållbar jobbsituation präglad av mobbning.
Under låg- och mellanstadiet utsattes han för mobbning. Nu släpper han en bok om sin bakgrund och vardagen med diagnosen Aspergers syndrom. Special Nest har intervjuat Andreas Brunnström, 36.
Att höra inre röster behöver inte nödvändigtvis likställas med psykisk sjukdom. Special Nest berättar om ett lika tabubelagt som vanligt förekommande fenomen.
I dag har Norrköpingsbon Maria Johansson, 43 år, fått rätsida på livet igen. Men vägen dit har varit tuff. Hennes tillvaro präglades länge av ångest, självdestruktivitet och missbruk – vilket slutade i feldiagnostisering och tio år med fel medicin.
Redan i mellanstadiet blev nedåtperioderna värre och hon fick prata med sin skolsköterska. Men det var först sista året på gymnasiet Nellie Lindgren fick diagnosen bipolär sjukdom. I dag bloggar hon för att sprida kunskap och förståelse om psykisk ohälsa.
OneDotZero heter ett nystartat it-projekt i Enköping. Projektet vänder sig främst till hemmasittare med goda kunskaper om datorer. Syftet är att underlätta för deltagarna att få riktiga jobb där de får använda sina yrkeskunskaper.
Nora Thenander har add, asperger och har haft mycket ångestproblematik i hela sitt liv. Men sedan ett år tillbaka har hon fått ett nytt stöd i vardagen, genom npf-hunden Lynette. "Jag är själv imponerad över vilken skillnad hon har gjort för mig", säger Nora.
Mitt barn växte upp på 1990-talet. Om det hade varit i dag hade jag kunnat citera Bo Hejlskov Elvén, och all den växande evidens som finns när det gäller lågaffektivt bemötande. Jag önskar att jag kunde spola tillbaka tiden.
När livet stramas åt skärps blicken. Det är titeln på en bok som beskriver livet som kristen mamma till ett barn med särskilda behov. Special Nest har samtalat med författaren Sofia Camnerin om försoning. En process som är möjlig och nödvändig, även efter en livskris där tillvaron har ställts på sin spets.
Hon var annorlunda redan som barn och kände sig ofta utanför i skolan. Det var dock först när hon var fyllda 36 år som hon genomgick en utredning och diagnostiserades med autism. Special Nest intervjuar Terese Ekman som under hela sitt vuxna liv har kämpat för att komma till rätta på arbetsmarknaden.