Liv & Hem

På Kunnaklaras dagliga verksamhet i Göteborg får unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, hjälp att hitta sin identitet i vuxenlivet. De flesta slussas ut i arbete, men processen kan ta flera år.
Den som har adhd får inte ta körkort utan ett läkarintyg. Oron grundar sig på gammal forskning som har visat en kraftigt ökad olycksrisk hos förare med adhd. Men bilden har ifrågasatts. Nu ska en pågående undersökning i Linköping bidra med ny kunskap.
Under merparten av livet har han dolt sin diagnos. Nu är Mikael Brunzell, 35, föreläsare och vill sprida kunskap om och minska fördomarna kring tourettes syndrom.
Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är en av bokens författare, menar att förhoppningen är att bidra till förändring även på ledningsnivå. Bäst resultat ser man när man tar tag i hela verksamheten, anser han.
När unga tillbringar större delen av tiden med onlinespelande är det lätt att omgivningen börjar oroa sig, särskilt om skolan hamnar i kläm. Samtidigt tycks spelandet ge upphov till social träning. Hur illavarslande är beteendet, egentligen?
En vecka efter att sonen fick diagnoserna adhd och autism gick Ulrika Palrén in i väggen. Hon och maken Daniel Palrén har i boken ”Från kaos till fungerande vardag” skrivit om hur de tagit sig ur stress och orimliga krav och hittat ett nytt sätt att leva.
När man är mellan 20 och 29 år pågår ofta en intensiv period av att utveckla sitt vuxenliv och framtid. Men för alla blir det inte så. I Stockholm har man identifierat omkring 7 000 män och kvinnor som inte har någon känd aktivitet. Nu pågår det treåriga projektet SUVAS för att hitta dessa personer.
I boken ”Mitt liv med asperger” berättar Jerker Jansson om hur det är att leva med Aspergers syndrom och om livskrisen han hamnade i när han som 47-åring fick diagnosen. Han delar öppet med sig om fördomar han själv tidigare hade om personer med funktionsnedsättningar och hur han i dag har fått klarhet i vem han är.
Tidiga stödinsatser, nolltolerans mot mobbning och vuxna som lyssnar. På Nordens välfärdscenter har det sedan 2014 bedrivits ett projekt som handlar om att belysa psykisk ohälsa bland ungdomar i Norden. Special Nest intervjuar projektledaren som berättar om vikten av träningshallar för själen.
Hanna Danmo, som är diagnostiserad med Aspergers syndrom, är en utpräglat social person. Hennes raka stil kom väl till nytta när hon stod på scen som stå-upp-komiker. På samma vis är Hanna en säker föreläsare för Autism- och aspergerförbundet. – Jag gillar att skämta. Både privat och på scenen. Och föreläsningarna blir roligare när jag kan skämta lite, säger hon.