Globalt

“Social learning disability”, det vill säga sociala inlärningssvårigheter. Det tycker professor Fred Volkmar är ett bättre namn än autismspektrumtillstånd. Denne världsledande expert har nyligen besökt Sverige och pratat om lovande forskning – samt framtida utmaningar – inom autismområdet.
En timme med dämpad belysning, låg musik och få besökare. Det är några av åtgärderna som ska göra det lättare för brittiska familjer med barn som har en autismdiagnos att handla leksaker inför julen. Men initiativet kommer inte till Sverige.
På världsautismdagen den 2 april var det många som klädde sig i blått för att visa sitt stöd. Men många avstod från att delta i kampanjen. Anledningen är den ordnas av Autism Speaks, en organisation som fått kritik, bland annat för sin syn på autism.
För fyra år sedan öppnade en filial av Gillbergcenter i Kochi, Japan. Tanken är att förena det bästa från både den svenska och japanska kulturen i forskningen om neuropsykiatri.
European Agency är ett EU-nätverk som arbetar för bättre undervisning för elever med funktionsnedsättningar. Special Nest har pratat med organisationens ordförande.
En ny studie från Gillbergcenter i Kochi, Japan, visar att det är viktigt att ta motoriska problem hos barn på allvar. Enligt studien är problemen starkare kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än man hittills trott. Forskningsledaren Yuhei Hatakenaka hoppas att resultatet gör att man tidigare kan identifiera barn som kommer att utveckla autism eller adhd.
Grundskolelever i Finland får stödundervisning tidigare och i högre omfattning än skolbarn i Sverige. Detta enligt EU-kommissionen. Skolverket räknar med att insatser för ökad läsförståelse ska göra skillnad.
Du kan tjata dig blå. Du kan skälla dig hes. Men om den du talar till saknar möjligheten att ta till sig budskapet så är det helt meningslöst. Orden är borta i samma sekund som de lämnar din mun. En enkel penna kan göra varaktig skillnad.
Det är lätt att tro att ett särskilt begåvat barn kommer att bli framgångsrik som vuxen. Men begåvning kommer i olika skepnader. Utmaningen är att upptäcka den.
Ett mobilspel där användaren färdas längs en flod på en svävare och tvingas fatta snabba beslut för att undvika hinder. Det är uppgiften i spelet Project Evo, ett kognitivt träningsverktyg. Forskarna Adam Gazzaley och Eddie Martucci hoppas att de skapat världens första psykoterapeutiska spel, som om det godkänns får samma status som ett läkemedel.