Skola

Del 2. Vad behöver lärare tänka på för att vara säkra på att stödinsatserna till eleverna är direkt kopplade till ökad måluppfyllelse? Special Nest har ställt frågan till specialpedagogen, författaren och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman.
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt för att eleverna ska kunna utveckla och visa sina förmågor inom skolan. Det berättar specialpedagogen, författaren och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman.
Det pratas allt mer om vikten av att skapa en tillgänglig skola. Men vad menar man egentligen? Special Nest träffade Pia Persson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, för att reda ut vad det innebär – och vad man kan göra för att nå dit.
Att tillsammans med barnet klura ut vilka färdigheter som hen behöver träna på är mycket effektivare än att enbart fokusera på problemen. Dessutom är det roligare, berättar psykiatrikern Ben Furman, som står bakom Jag kan-metoden.
Hon brinner för elevers välmående och en fungerande elevhälsa – och är kritisk till att skolan ofta är alltför resultatinriktad. Som ordförande i Sveriges elevråd - SVEA driver Julia Lindh frågan om en elevhälsa som är tillgänglig och arbetar förebyggande.
Läsarfråga: Hej Specialpedagogen! Min 14-åriga dotter, som har diagnosen AST, behöver repetera mycket för att lära och befästa sina kunskaper. Skolan har nu föreslagit att det ska ske på språkvalslektionerna och elevens val. Hon vill inte det och jag tycker att hon behöver få göra något roligt under veckorna. Därför ifrågasätter jag om skolans förslag är det bästa och mest effektiva sättet att använda tiden på. Kan jag kräva att skolan lägger in repetition på andra tider under skoldagen? Kan jag kräva en stödperson?
Läsarfråga: Hej! Jag har så svårt att lämna mitt barn med add i förskoleklassen på morgonen. Det blir alltid gråt och skrik. Dessutom upplever jag att personalen inte har ett intresse av att möta mitt barn, de känns alltid upptagna med något. Nu har jag bett om ett möte med personalen men känner mig så arg. Hur ska jag förbereda mig för detta möte så att det inte bara blir min ilska över att det inte fungerar som väller fram. Har du något tips?
Många skolor har svårt att ge anpassad utbildning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen arbetar med en bok som ska underlätta uppgiften för lärare och skolledare.
Läsarfråga: Hej! Min dotter som är 14 år vill inte prata om sin diagnos. Hon har adhd och asperger. Hur ska man göra? I skolan låtsas hon som om hon är som alla andra och håller ihop sig. Skolan kan därför inte alls tro mig och hennes pappa då vi berättar om hennes enorma utbrott hemma där allt kommer ut. Vad gör man?
Läsarfråga: Hej! Nu stundar lucia och julspel i skolan. För min son med adhd och asperger är det här den värsta tiden på året. Vi får ofta samtal hem om att han inte kan delta och hemma är han arg. Hur ska man kunna få skolans personal att vidga sitt perspektiv och kanske tänka utanför det traditionella luciatåget och skolpjäsen. Kan man kräva att de ska lägga ner det här?