När Linus var två år och fick epilepsi startade en tung resa för familjen Bergenek. Efter en tid började läkarna även misstänka autism men för hans mamma Monica var det uteslutet – Linus var ju så social och pratsam. Efter att hon läst på om diagnosen blev det dock tydligt … det stämde så väl.
En person med Asperger syndrom beskrivs ofta som oflexibel. Men exakt är ett bättre ord, enligt psykolog Tony Attwood, som tillsammans med läraren, författaren och autismhandledaren Carol Gray omdefinierat sättet att se en ”Aspie”
För det barn som har språkstörning kan skolgången bli rörig. Trots att man kämpar är det svårt att hänga med, både i skolbänken och på skolgården. Ofta saknas kunskap om anpassningar, och i slutänden tar barnens självkänsla stryk.
FRÅGA: Jag har arbetat som lärare i många år. Jag ser mig själv som en duktig lärare och har alltid haft god relation till eleverna. Men i dagsläget har jag en stor klass med 28 elever i årskurs 4, och fem av dessa elever har olika typer av inlärningssvårigheter och är i behov av extra stöd. Trots att jag har en assistent får jag inte ihop lektionerna, jag känner mig otillräcklig och stressad över att jag inte hinner med. Eleverna tycker inte att de vet vad de ska göra, och det blir ofta rörigt på lektionerna. Tips?
Just nu pågår den statliga utredningen Att vända frånvaro till närvaro, om hemmasittare. Malin Gren Landell är den som leder uppdraget.
Friluftsliv och social gemenskap. Scouterna har funnits länge i Sverige och lockar i dag en hög andel deltagare som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Studien som visar att personer med autism riskerar att dö i förtid, har gett upphov till mer än 100 artiklar, och har utsetts till en av förra årets tio viktigaste studier om autism. För Tatja Hirvikoski, huvudförfattare, var reaktionen väntad.
Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet leda barnen rätt.
Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har mycket fritid, små nätverk och dåligt med självbestämmande. För att råda bot på detta startades Fritidsförbundet – ett förbund som hjälper unga att organisera sig och höras i samhället.
"Jag vill att hela Skolsverige ska förstå den här kampen om att hitta svar som alla pedagoger ständigt pågår i."