Pokémon Go skiljer sig från de flesta andra mobilspel då spelaren måste röra sig i den verkliga världen. Många menar att spelet kan locka barn med sociala svårigheter att ta kontakt med andra. Men fungerar det verkligen så, och finns det några risker med spelet?
Journalist, bloggare och flitigt anlitad föreläsare. Utan sina ”Asperger-superkrafter” skulle Joanna Halvardsson aldrig nått dit hon är idag. Det är hon övertygad om. "En diagnos behöver inte vara en svaghet utan en styrka. Det är jag ett levande bevis på."
100% Asperger. Mattias: ”Jag kan inte leva utan musik”
Vi brukade hålla oss mycket hemma i trädgården under somrarna, då alla har jobbigt med mycket människor. Nu går vi ut frivilligt för att leta Pokémons, säger mamma Malin Nilsson.
Vi vet att hjärnan är plastisk och anpassar sig efter hur vi använder den. Det är med andra ord aldrig för sent att lära sig nya saker, förändra tankeprocesserna och träna hjärnan! Vissa av övningarna kan du göra själv, andra behöver du en kompis hjälp för att klara av. Lycka till !
100 % Asperger. Daniel: ”Det som är ovanligt är dyrbart”
Jag är lärare och möter i mitt arbete elever med npf. I våras samtalade vi om hur man ska få eleverna att öka sin förmåga att äga sin egen tid, fokusera på en sak åt gången och prioritera saker i rätt ordning. Det här är något vi vill fokusera på i höst som ett genomgående tema för självständighet. Hur kan man kan träna upp detta?
Bland barn som begått sexuella övergrepp återfinns en stor grupp som har utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Forskning visar också att de barnen återfaller oftare än andra. Professionen efterlyser mer kunskap och ökad öppenhet.
I Eskilstuna kommun blir det i höst svårare för barn i förskolan och grundskolan med behov av stödinsatser att få del av tilläggsbelopp. Anledningen är att kommunens budget för stödet redan kraftigt överskridits.
Sommar, semester och en god bok. Här är tio npf-relaterade böcker att läsa, lära av och känna igen sig i.