När vi skjuter upp sysslor medvetet, trots att det får negativa konsekvenser, kallas det prokrastinering. Och det gäller att vara vaksam. Om det här beteendemönstret tar över för mycket kan det orsaka en hel del onödigt lidande.
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag arbetar som biträdande rektor på en skola där det i mitt ansvar ingår att leda ett arbetslag där en liten grupp elever med npf finns, samt att rekrytera lärare och assistenter. Jag upplever att det är allt svårare att rekrytera personal som vill arbeta med eleverna som har npf och att flera som arbetar redan efter kort tid söker sig vidare då uppdraget upplevs som otacksamt och tungt. Det här ger följden att flera föräldrar hör av sig i frustration över att det är många personalbyten. Hur ska man kunna förklara för föräldrarna precis hur det ligger till utan att det blir ett allt för laddat samtal?
När Stephanie och Gustav Bobeck Arnhög gifte sig uppmanade de sina bröllopsgäster att strunta i presenterna och i stället skänka pengar till forskning om autism. Totalt blev det 300 000 kronor, som sedan användes för att starta “Hugos forskningsfond”.
Samsaskolan hade problem med elever som inte trivdes, stressad personal och dålig ekonomi. För ett antal år sedan, 2013, påbörjades reformarbetet för att strukturera om och höja kvaliteten på verksamheten. Framgången lät inte vänta på sig. Special Nest intervjuar rektorn Lage Nilsson.
Med boken ”Hjärnstark” vill psykiatrikern Anders Hansen belysa hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Vi blir mindre deprimerade och oroliga – och fungerar dessutom bättre tankemässigt.
Den som har en neuropsykiatrisk diagnos behöver inte göra sig besväret att söka till polisutbildningen. Personer med npf anses vara känsliga för stress och därför riskera att ta fel beslut i pressade situationer. Men kravet ska också skydda diagnosbärarna från andras misstänksamhet.
Läsarfråga: Hej Specialpedagogen! Jag jobbar i en liten grupp för elever med npf. Min upplevelse är att barn och ungdomar inte har någon som helst lust att vänta, eftersom de är så vana vid att direkt få vad de vill ha. Finns det någon möjlighet att träna upp förmågan att vänta, för är det inte viktigt att kunna det?
Impius är en boende- och skolkoncern som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd, varav många har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolans satsning på praktiska och yrkesintroducerande utbildningar har varit en framgångsstrategi och verksamheten har vuxit stadigt sedan starten.
En ny modell för samverkan mellan SiS ungdomshem, socialtjänsten och skolan införs i alltfler kommuner. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott.
Kan en särskild app få matvägrande barn att äta bättre? Det tror Björn Cronzell. Han har skapat en app som ska stimulera barn att äta genom att göra dem delaktiga i äventyrliga uppdrag med hjälten POOW.