Kalle, som är diagnostiserad med adhd och dyslexi, är en av flera förare som deltar i olagliga tävlingar på vägar och gator. Special Nest har träffat honom.
Läsarfråga: Hej! Jag arbetar i en klass med 25 elever i årskurs 7. En av mina elever med npf tar väldigt mycket tid i anspråk. Anledningen är att hen har så många känslor och tankar som får ta så mycket plats och som gör att eleven oroar sig för det mesta. En oro som påverkar eleven så att hen nästan blir lamslagen av tillsynes helt obetydliga saker. Hen vill bara prata med mig. Hur kan man hjälpa denna elev att hantera och få stopp på dessa jobbiga orostankar?
Bättre samarbete mellan skola och hem. Det är en kortfattad beskrivning av syftet med samverkansutbildningen “Metoder i vardagen” som vänder sig till föräldrar och lärare till barn med adhd. Special Nest har träffat utbildningens grundare.
”Adhd i vardagen” är ett nytt utbildningsmaterial som ger hjälp till självhjälp. Boken innehåller fakta, tips och övningar för att bemästra svårigheter som påverkar det dagliga livet som ung med adhd.
I en tid av blixtsnabba kickar på sociala medier kan det kännas svårare än någonsin att kämpa för en belöning längre fram. Men vissa har lättare än andra att motivera sig. Hjärnforskaren Torkel Klingberg tror att förklaringen ligger i en egenskap som kallas "grit".
Till Broarps boende och skola i Eksjö kommer elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har hamnat på fel spår. Då elevernas behov kan se mycket olika ut ligger fokus på att anpassa undervisning och miljö efter varje enskild individ.
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag har sett filmen ”Hur sätter lärare betyg?” som kom från Skolverket i oktober 2016. Jag har också hört talas om undantagsbestämmelsen. Men vad är det egentligen, och hur ska man tänka kring undantagsbestämmelsen vid lektionsmoment och betygsättning? Vill gärna ha tips!
Han är entreprenören och företagsledaren som på kort tid lyckades bygga upp ett bolag med miljardomsättning – för att sedan tvingas se allt gå om intet i it-kraschen. För Special Nest berättar Johan von Holstein om ständig överskottsenergi, dålig impulskontroll och förmågan att tänka i bilder.
Lugn stämning och positiva förväntningar. På skolan Vittra Södermalm i Stockholm är lågaffektivt bemötande ett pedagogiskt ledord. Special Nest har varit på plats.
Ett traditionellt samtal öga mot öga passar inte alla lika bra. För många kan det vara lättare att uttrycka sig i skriftlig form och på en plats där man känner sig trygg. Psykologen Liria Ortiz tycker att motiverande samtal (MI) fungerar utmärkt – och ibland bättre – på chatten.