De beter sig lillgammalt och uppträder ofta på ett sätt som majoriteten inte är van vid. De är snabba på att begripa sammanhang och kan jonglera med ord. Det är en kort beskrivning av barn som är särskilt begåvade. Special Nest intervjuar psykologen Anita Kullander som har startat Facebookgruppen Filurum Sverige för särskilt begåvade personer.
När de yttre kraven överträffar ens förmågor uppstår ofta stress. Det är ett återkommande problem för personer med npf. Special Nest intervjuar beteendevetaren och KBT-terapeuten Anna Sjölund som just nu utvecklar ett stressreducerande verktyg.
Läsarfråga: Hej! Jag arbetar i en klass med 28 elever. Alla är individer med olika behov och en handfull har olika diagnoser, däribland npf. I samband med skolstarten mötte jag oroliga vårdnadshavare som hörde av sig med förslag på individuella anpassningar för deras barn. Det känns som om de lämnar in en beställningslista som ska utföras, helst direkt. Hur ska jag bemöta dessa vårdnadshavare?
Sara Mellberg är mamma till tre söner som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Special Nest har träffat henne och pratat om kampen för att förstå och acceptera diagnoserna - och om att få omgivningen att göra det.
Den mänskliga hjärnan har sett likadan ut i tiotusentals år. Men det är först under de senaste decennierna som forskarna har kunnat studera den levande hjärnan i arbete. Det har gett revolutionerande kunskap om möjligheten att träna upp kognitiva förmågor, vilket är viktigt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Special Nest blickar tillbaka på kognitionsforskningens utveckling.
Karin Oswald har hela tiden betraktat dotterns annorlundaskap som en gåva i stället för ett problem. Detta synsätt vill hon dela med sig av till andra föräldrar.
Om Ragnhild Svensson var Gud med rätt att påbjuda budord skulle det troligen låta så här: Du ska lyssna på din nästa och intressera dig för mer än det som möter ögat. Special Nest intervjuar föreläsaren och författaren som brinner för personer i ett “annorlundaskap”.
Hej, det pratas om npf-anpassade skolor och npf-vänliga klassrum. Hur skapar man ett sådant?
När 23-åriga Andrea Holm i januari fick diagnoserna asperger och add bestämde hon sig för att börja blogga om sin vardag och svårigheterna som hon upplever.
Han är professorn som av en slump började fokusera på npf-området. Sedan 2010 är Sven Bölte föreståndare för KIND, ett kompetenscentrum för forskning och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Special Nest har träffat honom och pratat om vikten av bättre samverkan mellan vårdaktörer och av att forskningsresultaten implementeras inom vård och skola.