Del 2. Vad behöver lärare tänka på för att vara säkra på att stödinsatserna till eleverna är direkt kopplade till ökad måluppfyllelse? Special Nest har ställt frågan till specialpedagogen, författaren och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman.
Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar sig ha goda effekter på stress, värk och sömnsvårigheter.
Personer med npf löper större risk än andra att drabbas av kränkande särbehandling på jobbet. Catrin Söderlund började på ett nytt arbete, men det blev inte som hon hade tänkt sig. Efter tre år slutade hon på grund av en ohållbar jobbsituation präglad av mobbning.
Att uppfatta tid ger oss möjligheter att strukturera våra liv, men hos personer med adhd kan tidsuppfattningen vara nedsatt. Men går det att träna upp och kompensera för en nedsatt tidsuppfattningsförmåga? I studien "Mera Koll" har forskare tittat närmare på frågan.
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt för att eleverna ska kunna utveckla och visa sina förmågor inom skolan. Det berättar specialpedagogen, författaren och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman.
Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att tidigare upptäcka lågstadieelever som är i riskzonen för dyslexi.
Under låg- och mellanstadiet utsattes han för mobbning. Nu släpper han en bok om sin bakgrund och vardagen med diagnosen Aspergers syndrom. Special Nest har intervjuat Andreas Brunnström, 36.
Att höra inre röster behöver inte nödvändigtvis likställas med psykisk sjukdom. Special Nest berättar om ett lika tabubelagt som vanligt förekommande fenomen.
Det pratas allt mer om vikten av att skapa en tillgänglig skola. Men vad menar man egentligen? Special Nest träffade Pia Persson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, för att reda ut vad det innebär – och vad man kan göra för att nå dit.
I dag har Norrköpingsbon Maria Johansson, 43 år, fått rätsida på livet igen. Men vägen dit har varit tuff. Hennes tillvaro präglades länge av ångest, självdestruktivitet och missbruk – vilket slutade i feldiagnostisering och tio år med fel medicin.