Barn som får bygga kojor och leka ute bland buskar och träd blir mer koncentrerade och mindre stressade och får dessutom bättre balans och motorik. Naturens hälsofrämjande effekter är starka även hos vuxna. Det visar forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
Trots att drygt 45 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid drabbas av depression så vet ingen 7-åring vad depression är. Det konstaterar Sanna Lundell, en av programledarna för nya säsongen av dokumentärserien Djävulsdansen, som vill bryta tabut samt öka förståelsen kring psykisk ohälsa.
Hej! Jag är specialpedagog och har blivit ombedd att starta höstterminen med en fortbildningscirkel om npf för mina medarbetare på skolan. Jag har en del idéer om hur jag ska lägga upp detta, men tar gärna emot fler tips!
”Jag vet att alla autistiska personer inte uppfattar livet likadant som jag gjort. Men jag tror att genom att läsa min bok kan man förstå andra människor på ett nytt sätt” Iris Johansson har skrivit självbiografiska böcker som ger ett unikt inifrånperspektiv.
De flesta barn- och ungdomar i Sverige som ställt sig i kö för en adhd-utredning får en fördjupad utredning påbörjad inom två månader. Men väntetiden varierar var i landet du bor och vilken diagnos barnet utreds för. Uppsala län tillhör de snabbaste länen för adhd-utredningar. Längst tid tar det i Dalarna.
Självskadebeteende och ätstörningar hänger många gånger ihop, och inte sällan är det personer med NPF som drabbas. Föreningen Shedo finns över hela landet och arbetar för att sprida kunskap och hjälpa såväl drabbade som anhöriga.
"Vi behöver få in tillämpad beteendeanalys, inlärningspsykologi, i alla pedagogiska grundutbildningar. Att inte ha med den är som att prata om vikten av allsidig kost men sedan utesluta grönsaker", säger Lise Roll-Pettersson professor i Specialpedagogik på Stockholms universitet.
Det finns många besvär som inte har en tillhörande diagnos. En av dessa är inlärningssvårigheter hos barn som har ett normalt språk. Ibland kallas det för, ickeverbala inlärningssvårigheter, eller NVLD. Men vad kännetecknar dessa barn? Och kommer NVLD så småningom att bli en riktig diagnos?
Han är den energiske ordkonstnären som fullkomligt sprutar ur sig meningar. Men vad få känner till är att Nassim har läs- och skrivsvårigheter och ibland till och med har svårt att tyda sina egna texter. Något han dock vägrar att låta sig stoppas av.
Lena Furberg väckte förra året uppmärksamhet när hon startade en egen föräldragrupp för mammor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon är även medgrundare till bloggportalen Adhd-ministeriet som har tusen följare på Facebook. För Special Nest berättar hon om sitt engagemang i NPF-frågor.