Forskning

Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar sig ha goda effekter på stress, värk och sömnsvårigheter.
Att uppfatta tid ger oss möjligheter att strukturera våra liv, men hos personer med adhd kan tidsuppfattningen vara nedsatt. Men går det att träna upp och kompensera för en nedsatt tidsuppfattningsförmåga? I studien "Mera Koll" har forskare tittat närmare på frågan.
Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att tidigare upptäcka lågstadieelever som är i riskzonen för dyslexi.
Tio månader gamla barn med syskon som har autismdiagnos har betydligt lättare att följa ögonrörelserna på en försöksledare som rör på huvudet jämfört med en som enbart rör på ögonen. En studie pekar på att huvudrörelser kan ha stor betydelse för barn som senare får diagnosen autism.
“Social learning disability”, det vill säga sociala inlärningssvårigheter. Det tycker professor Fred Volkmar är ett bättre namn än autismspektrumtillstånd. Denne världsledande expert har nyligen besökt Sverige och pratat om lovande forskning – samt framtida utmaningar – inom autismområdet.
Musikterapi kan förbättra kommunikation och socialt samspel vid autism. Det visar flera vetenskapliga studier. En orsak är att musik är ett så starkt medium som väcker känslor direkt, menar musikterapeuten Rut Wallius.
Personer med adhd har ofta problem med uppmärksamheten, vilket inte sällan försvårar studierna. Men kan möjligen ett högt, meningslöst och slumpartat ljud förbättra koncentrationsnivåerna? Det tror forskaren Göran Söderlund som har utvecklat en särskild brusljudsapp som nu ska testas i klassrumsmiljö.
Små barn med bra motorik är också bra på att lösa uppgifter som kräver mer tankeförmåga. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet – den första i sitt slag som visar på ett samband mellan motorik och exekutiva funktioner hos spädbarn.
Bättre samarbete mellan skola och hem. Det är en kortfattad beskrivning av syftet med samverkansutbildningen “Metoder i vardagen” som vänder sig till föräldrar och lärare till barn med adhd. Special Nest har träffat utbildningens grundare.
I en tid av blixtsnabba kickar på sociala medier kan det kännas svårare än någonsin att kämpa för en belöning längre fram. Men vissa har lättare än andra att motivera sig. Hjärnforskaren Torkel Klingberg tror att förklaringen ligger i en egenskap som kallas "grit".