Forskning

Forskning
Barn med autism som har husdjur utvecklar ofta en starkt positiv relation till djuret. Husdjuret kan också främja barnets samspel med föräldrarna och...
Forskning
Belöningssystem är en av flera metoder som ingår i föräldrastödsutbildningar. Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet, ser...
Annons
Liv & Hem
Naturens hälsoeffekter lyfts fram i allt fler studier. På Nordens Ark i Bohuslän får personal som arbetar med barn med funktionsnedsättningar inspiration...
Forskning
Den som har adhd får inte ta körkort utan ett läkarintyg. Oron grundar sig på gammal forskning som har visat en kraftigt ökad olycksrisk hos förare...
Annons
Forskning
I höstas disputerade Louise Karjalainen, psykolog och forskare på Gillbergcentrum, med sin avhandling om sambandet mellan ätstörningar och problematiskt...
Forskning
Det är allt fler som drabbas av sömnsvårigheter. Malmöbaserade bolaget Learning to Sleep vill stävja problemen med hjälp av ny digital teknik.
Annons
Skola
Del 3. Vilka är fördelarna, utmaningarna och fallgroparna när man gör en utredning om behovet av särskilt stöd? Special Nest har bett specialpedagogen...
Forskning
Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar...
Forskning
Att uppfatta tid ger oss möjligheter att strukturera våra liv, men hos personer med adhd kan tidsuppfattningen vara nedsatt. Men går det att träna...
Annons
Hjälpmedel
Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att...
Forskning
Tio månader gamla barn med syskon som har autismdiagnos har betydligt lättare att följa ögonrörelserna på en försöksledare som rör på huvudet...
Annons
Forskning
“Social learning disability”, det vill säga sociala inlärningssvårigheter, tycker professor Fred Volkmar är ett bättre namn än autismspektrumtillstånd....
Liv & Hem
Musikterapi kan förbättra kommunikation och socialt samspel vid autism. Det visar flera vetenskapliga studier. En orsak är att musik är ett så starkt...
Forskning
Personer med adhd har ofta problem med uppmärksamheten, vilket inte sällan försvårar studierna. Men kan möjligen ett högt, meningslöst och slumpartat...
Forskning
Små barn med bra motorik är också bra på att lösa uppgifter som kräver mer tankeförmåga. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet – den...
Annons
Annons
Forskning
Bättre samarbete mellan skola och hem. Det är en kortfattad beskrivning av syftet med samverkansutbildningen “Metoder i vardagen” som vänder sig...
Forskning
I en tid av blixtsnabba kickar på sociala medier kan det kännas svårare än någonsin att kämpa för en belöning längre fram. Men vissa har lättare...
Forskning
När Stephanie och Gustav Bobeck Arnhög gifte sig uppmanade de sina bröllopsgäster att strunta i presenterna och i stället skänka pengar till forskning...
Annons
Annons
Forskning
Med boken ”Hjärnstark” vill psykiatrikern Anders Hansen belysa hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Vi blir mindre deprimerade och...
Forskning
Han brinner för att den pedagogiska forskningen ska komma närmare lärarnas verklighet i klassrummen. Special Nest träffar forskaren Claes Nilholm....
Forskning
Den mänskliga hjärnan har sett likadan ut i tiotusentals år. Men det är först under de senaste decennierna som forskarna har kunnat studera den levande...
Forskning
Han är professorn som av en slump började fokusera på npf-området. Sedan 2010 är Sven Bölte föreståndare för KIND, ett kompetenscentrum för forskning...
Forskning
I vårt moderna samhälle utsätts vi dagligen för en mängd skadliga kemikalier. Barn är extra känsliga. "Nervsystemet kan påverkas, vilket kan...
Forskning
Risktagande, bristande konsekvenstänk och svårighet att kontrollera känslor är vanligt beteende bland unga killar och tjejer. Hur kan man veta om tonåringens...
Forskning
Bland barn som begått sexuella övergrepp återfinns en stor grupp som har utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Forskning visar också...