Från busfrö till brottsling?

Adhd-behandling bryter mönster

Från busfrö till brottsling? skildrar ett svenskt forskningsprojekt, där långtidsdömda män med adhd på Norrtäljeanstalten erbjuds utredning och behandling inom kriminalvården. Tre av dem är Micke, Lars och Leo. I boken berättar de själva om sin uppväxt, utanförskapet som mynnade ut i tung kriminalitet och hur behandlingen gav dem livet tillbaka. Deras berättelser varvas med fakta om Norrtäljeprojektet, fakta om adhd samt konkreta råd om hur man på bästa sätt bemöter ett barn eller en vuxen med adhd.

Boken vänder sig till alla som möter personer med adhd, exempelvis inom förskolan och skolan, hälso- och sjukvården, Kriminalvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Annika Brar är läkare och specialist i psykiatri, med lång erfarenhet av utredning och behandling av adhd och andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. Hon arbetar också med utbildning inom området och är medförfattare till Stockholms läns regionala vårdprogram "ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna” (2010).

 

Titel: Från busfrö till brottsling? Adhd-behandling bryter mönster
Författare: Annika Brar
Förlag: Gothia
ISBN: 9789172058064
Cirkapris: 255 kronor.