Andres Roos

Hjälpmedel
Förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor kallas mentalisering. Det är ett ovärderligt verktyg i relationer och konfliktsituationer,...