Sverige

Forskning
Kan mjölksyrabakterier hjälpa till att minska adhd-symtom? Det är tesen för BAMBA-studien som just nu pågår vid Karolinska institutet i Stockholm....
Liv & Hem
Unga som är oroade för sin ahdh-medicin följer läkarens ordination sämre än de som anser att medicinen är nödvändig. Vården borde därför fråga...
Annons
Liv & Hem
Flickor med autism får ofta diagnos senare än pojkar. Eftersom de ofta anpassar sig mer socialt, märks inte deras svårigheter lika tydligt. Testerna...
Liv & Hem
Malin Roca Ahlgren och Jessica Stigsdotter Axberg, båda npf-föräldrar, har skrivit en bok om stress och utmattningssyndrom – Vägen från väggen....
Annons
Liv & Hem
Det treåriga Attentionprojektet Nätkoll, med syftet att öka tryggheten på nätet för unga med npf, har nyss avslutats. De senaste månaderna har de...
Skola
Strukturerad samverkan, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det är grunden i Gävle kommuns insatser för grundskoleelever med långvarig...
Annons
Skola
Strukturerade klassrum, tillgängliga hjälpmedel och visuella scheman. Special Nest har skrivit flera reportage om skolor som har gjort extra anpassningar...
Liv & Hem
Igår, tisdagen den 10 april, inleddes tvådagarskonferensen "Essence" i Göteborg, arrangerad av Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin. Samtidigt...
Skola
Ibland går det inte att se skogen för alla träden. Bland barn med autismspektrumtillstånd är det vanligt med bristande central koherens, vilket gör...
Annons
Aktiviteter
Arbetsinriktad rehabilitering i egen takt. Så kan man summera filosofin bakom Fontänhuset i Stockholm, en verksamhet som vänder sig till vuxna med psykisk...
Liv & Hem
Det är uppskattningsvis 80 miljoner människor världen över som är drabbade av tvångssyndrom, eller OCD (obsessive compulsive disorder). Tvångssyndrom...
Annons
Liv & Hem
Programledaren och föreläsaren Beppe Singer upplever att hans adhd delvis har hjälpt honom att komma dit han är i karriären. Men på det privata planet...
Liv & Hem
Övergången från skola till vuxenliv är en utmaning för de flesta ungdomar, men kan vara särskilt svår för unga med autism eller adhd. Ett nytt...
Forskning
Många verksamheter inom npf-världen arbetar med tydliggörande pedagogik. Samverkan, struktur, visuella hjälpmedel och svar på frågorna när, var,...
Liv & Hem
Bekräftelse, igenkänning och ökad kunskap. Det är några saker som skönlitteraturen kan förmedla till läsaren. Special Nest har intervjuat flera...
Annons
Annons
Skola
Stödet för elever med funktionsnedsättning i skolan är bristfälligt. Utbildningen är otrygg, otillgänglig och icke likvärdig, enligt SPSM:s rapport...
Liv & Hem
En daglig verksamhet med inriktning mot kultur och media som har tagit sitt namn från den amerikanska filmindustrin. Så kan man beskriva Hollywood Hills,...
Liv & Hem
Tidigare har forskarna trott att hjärnan vilar som bäst när människan är ensam. Nya studier tyder på motsatsen – socialt umgänge med närstående...
Annons
Annons
Liv & Hem
Både barn och vuxna behöver ha färdigheter för att lösa problem som uppstår i sociala relationer. Dessa förmågor behöver ofta i sin tur kontinuerligt...
Liv & Hem
Att bajsa på sig, eller använda blöja även högre upp i ålder, är ett relativt vanligt problem hos barn med autism. Men det går att avhjälpa. –...
Liv & Hem
I april arrangerar organisationen Måltid Sverige ett seminarium om neuropsykiatriska diagnoser och måltidssituationen i skolan. Syftet är att öka kunskapen...
Liv & Hem
“Jag kan önska att folk i allmänhet skulle bli lite bättre på att skrapa under ytan och se vad det kan finnas för orsaker som ligger bakom om någon...
Liv & Hem
Exekutiva funktioner, perceptionssvårigheter, funktionsförmågor och sensorisk känslighet. Vad betyder egentligen allt detta? För att bättre förstå...
Skola
Enligt beteendevetaren och psykologen Isabel Eriksson upplever många ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser att de inte får tillräckligt med stöd,...
Forskning
Personer med adhd som också har ett alkohol- eller narkotikaberoende förskrivs högre doser av adhd-medicin. Men doserna stabiliseras över tid, så...