Lagstöd

Lagstöd
Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar om LSS-lagstiftningen och boendestödet, som innebär att personer med särskilt behov kan få hjälp...
Skola
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt...
Annons
Lagstöd
Just nu pågår den statliga utredningen Att vända frånvaro till närvaro, om hemmasittare. Malin Gren Landell är den som leder uppdraget.
Aktiviteter
Skälet till att ett barn vistas på korttidshem brukar ofta vara att föräldrarna ska avlastas i vardagen. Men det finns också stora fördelar för...
Annons
Aktiviteter
”Vi ska vara en plats där människor ska kunna bygga upp sig för att komma vidare.” Till Jobbverket kommer personer som haft det svårt på arbetsmarknaden...
Lagstöd
Kompetensen om funktionsnedsättningar behöver bli bättre generellt inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Sverige, anser regeringen. Intresset för...
Annons
Aktiviteter
Ökad kännedom om Samordnad individuell plan och bättre tillgänglighet hos BUP är två områden som drivs inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa –...
Lagstöd
Ska en person med autism få boendestöd grundat på ”skäliga” eller ”goda” levnadsvillkor? Det beror på vilken lagstiftning som tillämpas....
Lagstöd
Ska unga lagöverträdare med NPF dömas för brott om de har en sådan låg mental mognad att de saknar förmåga att förstå följderna? Nej, säger...
Annons
Liv & Hem
– Barn med funktionsnedsättningar har absolut inte samma rättstrygghet som andra barn, säger Katrin Lainpelto vid Stockholms universitet. Hennes...
Liv & Hem
På svenska fängelser uppfyller en av fyra intagna kriterierna för adhd-diagnos. Jämfört med hur det ser ut i resten av samhället är det en stor...
Annons
Hjälpmedel
Den som har fyllt 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd av ett personligt ombud. Ombudet arbetar utifrån...
Skola
Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om...
Lagstöd
LSS-lagstiftningen har urholkats samtidigt som det skett en ”explosionsartad ökning av NPF-diagnoser”. I dag gäller det för barn i behov av särskilt...
Liv & Hem
Samuel var elva år när han inte klarade av att gå i skolan längre. Hans funktionsnedsättning gjorde det alltför påfrestande med sociala kontakter....
Annons
Annons
Skola
Det är aldrig en acceptabel lösning att en elev med skolplikt blir hemma en längre tid. Då har myndigheter, skola och socialtjänst misslyckats. Man...
Skola
Undantagsbestämmelsen bör inte användas för elever med NPF-diagnoser. De faller inom ramen för vad som kan avhjälpas med särskilt stöd. Pyser man...
Lagstöd
Regelverket är tydligt – medicinska diagnoser eller ekonomiska resurser får aldrig styra elevens rätt till särskilt stöd. Det säger Mikael Hellstadius,...
Liv & Hem
"Det behövs en strukturerad process där information om rättigheter, kunskap och stöttning ges direkt. Det skulle spara tid och kraft hos många...
Liv & Hem
Boendestödet innebär att man får hjälp i hemmet med sitt vardagliga liv – antingen genom motiverande stöd eller praktisk hjälp. Sedan 2011 är...
Skola
I skollagen finns en bestämmelse för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet att lyckas som alla andra. Den går under flera...
Lagstöd
Alla människor ska ha samma rättigheter i samhället, därför har nu bristande tillgänglighet införts som en diskriminering i lagen.
Lagstöd
Socialtjänstlagen (SoL) styr socialtjänstens arbete. Lagen ska erbjuda hjälp till alla med tillräckligt behov, men på grund av det stora tolkningsutrymmet...
Lagstöd
Det är sedan 1993 lagstiftat om att personer med vissa funktionsnedsättningar har rätt till hjälp och omsorg. Men vad innebär lagen om stöd och service...