Lagstöd

Liv & Hem
Att vänta på en npf-utredning och sedan få diagnos, antingen själv eller för sitt barn, leder inte alltid till lättnad och självklara insatser....
Lagstöd
Erbjud tidiga insatser, gör individanpassade utredningar och höj kunskapen hos hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det är några viktiga pusselbitar...
Annons
Skola
Om en elev inte lyckas uppnå delar av kunskapskraven på grund av en funktionsnedsättning, så kan lärare luta sig mot den så kallade pysparagrafen...
Hjälpmedel
Många personer med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd behöver vård och stöd från flera håll. Här kan en samordnad individuell plan...
Annons
Liv & Hem
Många familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är i behov av stöd för att få vardagen att fungera – men saknar ofta egna nätverk...
Lagstöd
1994 trädde LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i kraft. Den ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till...
Annons
Skola
Skolan diskriminerade den då sjuårige pojken, som har högfungerande autism, när de försökte få honom att välja en annan skola. Det blev utfallet...
Skola
Varbergs kommun fick bidrag för att behålla specialpedagogiska tjänster och tillsätta flera heltidstjänster inom elevhälsan. Men inget av målen...
Lagstöd
För många med npf-diagnoser är det svårt att komma ut i arbete – och det kan leda till utanförskapskänslor hos individen. Special Nest intervjuar...
Annons
Aktiviteter
Ett EU-finansierat projekt i södra Sverige ska hjälpa unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer att komma ut i arbete eller praktik. Fokus...
Lagstöd
Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar om LSS-lagstiftningen och boendestödet, som innebär att personer med särskilt behov kan få hjälp...
Annons
Skola
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt...
Lagstöd
Just nu pågår den statliga utredningen Att vända frånvaro till närvaro, om hemmasittare. Malin Gren Landell är den som leder uppdraget.
Aktiviteter
Skälet till att ett barn vistas på korttidshem brukar ofta vara att föräldrarna ska avlastas i vardagen. Men det finns också stora fördelar för...
Aktiviteter
”Vi ska vara en plats där människor ska kunna bygga upp sig för att komma vidare.” Till Jobbverket kommer personer som haft det svårt på arbetsmarknaden...
Annons
Annons
Lagstöd
Kompetensen om funktionsnedsättningar behöver bli bättre generellt inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Sverige, anser regeringen. Intresset för...
Aktiviteter
Ökad kännedom om Samordnad individuell plan och bättre tillgänglighet hos BUP är två områden som drivs inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa –...
Lagstöd
Ska en person med autism få boendestöd grundat på ”skäliga” eller ”goda” levnadsvillkor? Det beror på vilken lagstiftning som tillämpas....
Annons
Annons
Lagstöd
Ska unga lagöverträdare med NPF dömas för brott om de har en sådan låg mental mognad att de saknar förmåga att förstå följderna? Nej, säger...
Liv & Hem
– Barn med funktionsnedsättningar har absolut inte samma rättstrygghet som andra barn, säger Katrin Lainpelto vid Stockholms universitet. Hennes...
Liv & Hem
På svenska fängelser uppfyller en av fyra intagna kriterierna för adhd-diagnos. Jämfört med hur det ser ut i resten av samhället är det en stor...
Hjälpmedel
Den som har fyllt 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd av ett personligt ombud. Ombudet arbetar utifrån...
Skola
Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om...
Lagstöd
LSS-lagstiftningen har urholkats samtidigt som det skett en ”explosionsartad ökning av NPF-diagnoser”. I dag gäller det för barn i behov av särskilt...
Liv & Hem
Samuel var elva år när han inte klarade av att gå i skolan längre. Hans funktionsnedsättning gjorde det alltför påfrestande med sociala kontakter....