Nästa artikel

Premium Kompetensen om funktionsnedsättningar behöver bli bättre generellt inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Sverige, anser regeringen. Intresset för att ta del av 190 miljoner kronor i statsbidrag till kompetenshöjande insatser är stort, även om långt i från alla kommuner har skickat in intresseanmälningar.

Den 15 mars är sista dagen för Sveriges kommer att anmäla sitt intresse för regeringens satsning på kompetenshöjande insatser inom äldreomsorg inklusive LSS-verksamheten. Den 8 mars hade 190 av Sveriges 290 kommuner inkommit med rekvisitioner till ett värde av 134 miljoner kronor. Kommunerna behöver inte redovisa vad pengarna ska användas till förrän 30 juni 2017 men någon form av plan är bra eftersom projekten enligt direktiven från Socialstyrelsen ska genomföras under 2016. Ås

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons