Nästa artikel

  • Lennart Wennberg, nationell samordnare för funktionshinderfrågor på IVO, ser en kraftig ökning av antalet anmälningar om missförhållanden på LSS-boenden.

  • Maria Sivall, jurist på Autism- och Aspergerförbundet, är med och driver frågan om ökad kompetens och adekvat utbildning för personal och chefer inom LSS-bostäder.

  • Socialminister Lena Hallengren (S) säger att regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en analys av kompetensen hos personalen på LSS-boendena. 

Premium Alla barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är inte trygga i sina boenden och anmälningarna om missförhållanden har ökat. Det skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i en rapport. Flera gånger har också media avslöjat övergrepp på LSS-boenden och nu kräver funktionshinderrörelsen en satsning på utbildning av personalen. Special Nest har intervjuat Lennart Wennberg, nationell samordnare för funktionshinderfrågor på IVO.

– Vi har sett att anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg har ökat sedan 2016 när det blev möjligt att anmäla digitalt, men vi ser också att de fortsätter att öka. Fram till och med juli 2020 visar nya siffror på en kraftig ökning, säger Lennart Wennberg. Lennart Wennberg är nationell samordnare för funktionshinderfrågor på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har ansvar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. Var

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons