Politik

Skola
När eleven riskerar att missa målen trots anpassningar så ska åtgärdsprogrammet träda in som ett kraftfullt verktyg. Att åtgärderna sätts in för...
Liv & Hem
Till hösten öppnar Eskilstuna kommun en avdelning för förskolebarn med autism. Här ska fem barn från hela kommunen kunna få en plats och erbjudas...
Annons
Liv & Hem
Psykologen och forskaren Christoffer Hornborg menar att ökningen av antalet personer med adhd är tecken på ett ”diagnossamhälle” där mänsklig...
Liv & Hem
Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism. Precis som förut ligger fokus på tidiga insatser,...
Annons
Liv & Hem
För att bättre möta behoven hos den stora grupp av barn och unga som söker vård för adhd-symptom har BUP i Skåne förändrat sitt arbetssätt. Nu...
Politik
Hemundervisning är förbjudet i Sverige, men mitt i Östersjön finns en tillflyktsort. Förra året hemundervisades uppemot hundra svenskfödda barn...
Annons
Skola
Delar av undervisningen i svenska skolan saknar vetenskapligt stöd, enligt Agneta Gulz. Hon är professor i kognitionsvetenskap och tillsammans med två...
Skola
Johan Söderlund, överläkare och specialist i psykiatri, menar att det är framförallt skolans pedagogik och kunskapskrav som bidrar till ökningen...
Liv & Hem
I en omfattande riktad tillsyn av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar fann IVO brister i totalt 80 av 90 granskade verksamheter. I många...
Annons
Skola
Efter avslag på mängder med ansökningar har nu två grundskolor fått grönt ljus från Skolinspektionen och får därmed från 2024 erbjuda distansundervisning...
Skola
En ny rapport från Riksförbundet Attention vittnar om ett svårt läge i skolan för elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd. Många...
Annons
Politik
90 procent av de föräldrar som ansöker om merkostnadsersättning för sina barn med funktionsnedsättning och hälften av de vuxna som ansöker för...
Skola
Skolkonsulternas arbetssätt fick medvind 2019 efter att en problemskola hade kommit på fötter. När modellen tidigare i år infördes på skolor i Kalix...
Liv & Hem
Unga vuxna som söker vård för psykisk ohälsa är missnöjda med övergången från BUP till vuxenpsykiatrin, särskilt med de långa väntetiderna...
Liv & Hem
Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman,...
Annons
Annons
Liv & Hem
Sammanlagt 6,4 procent av alla barn i Sverige var under 2022 i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, vilket motsvarar 144 000 individer. Söktrycket...
Liv & Hem
Samtidigt som Sverige ser sig som ett föregångsland i jämlikhetsfrågor saknas en nationell strategi för autistiska personer – trots att en sådan...
Politik
Antalet adhd-diagnoser och adhd-medicineringen fortsätter att tillta, inte minst hos barn och unga. Västmanland sticker ut genom ett digitalt insteg...
Annons
Annons
Liv & Hem
Att antalet personer som får diagnoserna adhd eller autism har ökat under senare år är känt, men att allt fler nu söker sig till psykiatrin för...
Skola
Särskild begåvning ska fångas upp tidigt i Danmark. Snart kommer landets förstaklassare börja screenas för särskild begåvning, men i Sverige kvarstår...
Liv & Hem
Tusentals barn i Sverige är placerade på exempelvis familjehem och HVB-hem, och bland dessa unga är diagnoser som autism och adhd vanliga. Organisationen...
Skola
Svenska elever verkar idag uppleva större stress, nedstämdhet, huvudvärk och sömnsvårigheter jämfört med början av 2000-talet, och fler upplever...
Forskning
Gärningsmannen som dödade två lärare i Malmö ifjol har autism, ett faktum som användes av försvarsadvokaterna som hävdade att autismen skulle förklara...
Lagstöd
Erbjud tidiga insatser, gör individanpassade utredningar och höj kunskapen hos hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det är några viktiga pusselbitar...
Skola
Små undervisningsgrupper, bildstöd och fasta arbetsplatser. I Krokom byggs nu ett resursspår för elever med autism. Special Nest har intervjuat rektorn...