Politik

Skola
Har tanken om inkludering i skolan gått för långt? Det hävdar Liberalerna, som vill utreda hur elever lättare ska kunna få undervisning utanför...
Politik
Ännu finns ingen modell hos kommuner eller regioner för att bevilja bidrag vid utbildning av psykisk hälsa-hundar. Det betyder att personer med autism...
Annons
Politik
Personer med särskilda behov har svårt att få anpassade boenden: många kommuner brottas med brist och få LSS-boenden byggs. I vissa fall har personer...
Aktiviteter
Den 11 september drar Funktionshinderbanan igång. Målet är att få kommuner att bygga fler och mer målgruppsanpassade LSS-hem. Robin Berkhuizen, en...
Annons
Skola
Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som försvårar studierna, kan ges studiemedel för en högre studietakt än vad de faktiskt läser....
Politik
Skolinspektionen går nu igenom gamla fall av fasthållningar i skolan för att se om de bedömts på ett bra sätt. Ifall det behövs ska expertutlåtanden...
Lagstöd
Ska en person med autism få boendestöd grundat på ”skäliga” eller ”goda” levnadsvillkor? Det beror på vilken lagstiftning som tillämpas....