Nästa artikel

  • Under våren presenterade skolministern Lotta Edholm (L) ett utredningsuppdrag som öppnar för fler mindre undervisningsgrupper. 

  • Annika Lindström är andra vice ordförande på Autism Sverige och välkomnar utredningen då den i hög grad berör elever med autism.

Premium Elever mår allt sämre i skolan och stödinsatser dyker upp för sent. Många elever med autism och adhd har hög frånvaro och missar kunskapskraven. Den moderatledda regeringen har därför lanserat en utredning som öppnar för att skrota extra anpassningar, öka möjligheten till undervisning i små grupper och stöpa om elevhälsan.

Under våren har den moderatledda regeringen tillsatt en utredning för att ta bort extra anpassningar och att förbättra elevhälsan. Problemet i dagsläget? Att relevant stödinsatser sätts in för sent och att tillgången till elevhälsa fluktuerar från skola till skola. – Barn och unga mår allt sämre och de elever som behöver stöd får det ofta alldeles för sent, trots att vi vet hur viktigt det är med tidiga insatser. Med den nya utredningen tar regeringen viktiga steg mot en sta

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons