Liv & Hem
Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman,...
Metoder
Brist på struktur, oväntade händelser och höga röster kan få barn med autism och adhd att förlora kontrollen. Samtidigt är det många barn med...
Annons
Skola
Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att...
Liv & Hem
Ska man säga ”person med autism” eller ”autistisk person”? Det är en fråga som kan verka oviktig, men som väcker känslor. Vem ska ha tolkningsföreträde...
Annons
Skola
Många lärare upplever att den ofrånkomliga elevdokumentationen stjäl tid från undervisningen, dessutom är risken stor att dokumenten blir en kritisk...
Liv & Hem
Kändisar med neuropsykiatriska diagnoser, förhållningssätt till unga med autismspektrumtillstånd och vanligt förekommande myter om autism. Det är...
Annons
Liv & Hem
Många böcker om autism handlar om hur autistiska personer fungerar, men med boken ”Vanliga människor – autistens guide till galaxen” vänder författaren...
Skola
Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv...
Forskning
Forskningen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom hos mamman och autism hos barnet har kommit till varierande resultat. Nu har en stor och unik...
Annons
Forskning
Det är mycket vanligt att personer med beroendeproblematik också är diagnostiserade med adhd. Detta framgår av statistik från Socialstyrelsen. Special...
Liv & Hem
Tourettes syndrom innebär ofrivilliga och upprepade rörelser och ljud, så kallade tics, som kan orsaka både känslomässigt lidande och svårigheter...
Annons
Skola
I de flesta skolklasser finns minst en elev med särskild begåvning. Neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism kan göra begåvningen svårare att...
Liv & Hem
Forskningen om äldre med adhd släpar efter och inom denna grupp är det påfallande få som får diagnos. Överläkaren och forskaren Lotta Borg Skoglund...
Liv & Hem
Förmågan att bedöma tid är viktig för en fungerande vardag, men många personer med neuropsykiatriska diagnoser har svårigheter med just tidsuppfattningen....
Forskning
Åldersrelaterade åkommor som typ 2-diabetes, hjärtsvikt och KOL är betydligt vanligare hos äldre autistiska personer än bland äldre utan denna diagnos....
Annons
Annons
Liv & Hem
Över- eller underkänslighet för sinnesintryck är vanligt vid autism. Vissa intryck ger välbehagskänslor, andra kan vara stressande och utmattande....
Liv & Hem
Sammanlagt 6,4 procent av alla barn i Sverige var under 2022 i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, vilket motsvarar 144 000 individer. Söktrycket...
Metoder
Många verksamheter inom npf-världen arbetar på olika sätt med tydliggörande pedagogik. Men långt ifrån alla vet att psykologiprofessorn Eric Schopler...
Annons
Annons
Forskning
Risken för att drabbas av testikelcancer är högre bland män med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism än bland män utan diagnos. Det visar...
Liv & Hem
Även späda och små barn kan drabbas av psykisk ohälsa i form av stress, oro och nedstämdhet. Hur kan föräldrar känna igen symptomen och vilken...
Liv & Hem
Entreprenören Mirre Sennehed har nyss skrivit en bok om sin uppväxt präglad av adhd. “Det finns många böcker om adhd, men inte om den inre konflikten...
Skola
Fem procent av alla elever räknas som särskilt begåvade, men att vara intelligent och att lyckas i skolan är dessvärre inte synonymt. Ett rejält...
Liv & Hem
Mirjam Palosaari Eladhari forskar om datorspel och använder även spelteknik för att utveckla hjälpmedel i vardagen för personer med autism. Bilden...
Liv & Hem
För att synliggöra och hjälpa barn med diagnoser som adhd och autism att navigera i en komplex värld skrev Kristina Collén böckerna om Alma. Nu ska...
Liv & Hem
Forskningsprojektet ”Autistiskt skrivande” strävar efter att bredda skrivande, göra konstnärlig utbildning mer tillgänglig och utmana samhällets...