Liv & Hem
Problem att lära sig klockan, läsa av siffror och räkna ut grundläggande tal. Det är en kort sammanfattning av diagnosen dyskalkyli. Jämfört med...
Forskning
Hos barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism fungerar de exekutiva funktionerna annorlunda än hos neurotypiska barn. Det framgår av en...
Annons
Liv & Hem
Sänk ribban, skippa tankar på kostcirkeln, undvik jämförelser och ta all hjälp du kan få. Det är några av Charlie Michaelsens insikter som ensamstående...
Forskning
För vissa är bokstaven B alltid blå, för andra är månaderna grupperade i mönster, för somliga är färgen röd förknippad med ljud. Att sammankoppla...
Annons
Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Det är till exempel inte ovanligt...
Liv & Hem
Autismombuden bidrar till att förbundet Autism Sverige arbetar med rätt frågor, anser Emil Hjelte, samordnare för mötesplatser på Autism Sverige....
Annons
Skola
Det pratas alltmer om kopplingen mellan skolans pedagogik och den kraftiga ökningen av antalet adhd-diagnoser – men skulle samma sak kunna gälla förskolan?...
Liv & Hem
Amad Lindblom har hela livet försökt hjälpa sin bror som har autism. Hon är en av många i Sverige som stöttar en närstående. Gruppen som ger anhörigvård...
Liv & Hem
Efter skolåren väntar ett vuxenliv präglat av arbete och karriär. Men för många unga är det idag inte alldeles lätt att få tag i ett jobb. Och...
Annons
Politik
Hemundervisning är förbjudet i Sverige, men mitt i Östersjön finns en tillflyktsort. Förra året hemundervisades uppemot hundra svenskfödda barn...
Metoder
När tonårseleven inte känner sig sedd eller förstådd kan det uppstå ett motstånd i kommunikationen med vuxenvärlden – men genom motiverande samtal...
Annons
Skola
Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska...
Liv & Hem
Att ibland uppleva stress är en naturlig del av livet. Samtidigt kan varaktigt hög stressbelastning som inte åtföljs av ordentlig återhämtning resultera...
Skola
Delar av undervisningen i svenska skolan saknar vetenskapligt stöd, enligt Agneta Gulz. Hon är professor i kognitionsvetenskap och tillsammans med två...
Forskning
Användning av det sömnrelaterade läkemedlet melatonin minskar förekomsten av självskador hos barn och unga, i synnerhet bland flickor med depression...
Annons
Annons
Metoder
På vilka sätt hittar barn med autism in i leken och hur kan pedagoger i förskolan stötta dem? Psykologen Margareta Öhman är aktuell med boken ”När...
Liv & Hem
Kändisar med neuropsykiatriska diagnoser, förhållningssätt till unga med autismspektrumtillstånd och vanligt förekommande myter om autism. Det är...
Forskning
Autism är betydligt vanligare bland barn som har utlandsfödda föräldrar. Samtidigt kan en centraliserad vård och kulturella skillnader i synen på...
Annons
Annons
Forskning
Ett enkelt test som tar fem minuter att göra kan ge en första och mer objektiv indikation på adhd hos barn. Detta framgår av en studie från Lunds...
Skola
Två av tre skolor behöver bli bättre på att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Detta...
Metoder
Många verksamheter inom npf-världen arbetar på olika sätt med tydliggörande pedagogik. Men långt ifrån alla vet att psykologiprofessorn Eric Schopler...
Liv & Hem
De behöver mer tid på sig att smälta sinnesintryck, lägger ofta märke till detaljer och är känsliga för stämningar i sociala situationer. Det...
Metoder
Motoriken tillsammans med sinnena, den så kallade sensomotoriken, är viktig för barnens kognitiva utveckling. Men motoriken befinner sig i motvind i...
Forskning
Många med adhd drabbas av beroendesjukdomar, trots att samsjukligheten är vanlig så är vårdsystemet illa smort och sällan i linje med evidensbaserade...
Liv & Hem
Att vara tonårsförälder kan vara lika intressant och spännande som prövande och ångestfyllt. Denna period kan också väcka en rad funderingar. Hur...