Skola

Liv & Hem
Problem att lära sig klockan, läsa av siffror och räkna ut grundläggande tal. Det är en kort sammanfattning av diagnosen dyskalkyli. Jämfört med...
Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Det är till exempel inte ovanligt...
Annons
Skola
Det pratas alltmer om kopplingen mellan skolans pedagogik och den kraftiga ökningen av antalet adhd-diagnoser – men skulle samma sak kunna gälla förskolan?...
Politik
Hemundervisning är förbjudet i Sverige, men mitt i Östersjön finns en tillflyktsort. Förra året hemundervisades uppemot hundra svenskfödda barn...
Annons
Metoder
När tonårseleven inte känner sig sedd eller förstådd kan det uppstå ett motstånd i kommunikationen med vuxenvärlden – men genom motiverande samtal...
Skola
Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska...
Annons
Skola
Delar av undervisningen i svenska skolan saknar vetenskapligt stöd, enligt Agneta Gulz. Hon är professor i kognitionsvetenskap och tillsammans med två...
Skola
Två av tre skolor behöver bli bättre på att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Detta...
Metoder
Motoriken tillsammans med sinnena, den så kallade sensomotoriken, är viktig för barnens kognitiva utveckling. Men motoriken befinner sig i motvind i...
Annons
Skola
Johan Söderlund, överläkare och specialist i psykiatri, menar att det är framförallt skolans pedagogik och kunskapskrav som bidrar till ökningen...
Skola
Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna...
Annons
Skola
Vissa autistiska personer kan ha svårt med perspektivtagning, men det betyder inte att de inte bryr sig om andra eller saknar medkänsla. Det berättar...
Skola
Hur fungerar elevhälsomötet, vilka är fallgroparna med detta arbetssätt och hur kan det gynna elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism?...
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...
Skola
När barn av olika skäl missar långa perioder i skolan kan det få stora konsekvenser. Skolroboten AV1 är skapad för att hjälpa elever med hög frånvaro...
Annons
Annons
Skola
En central del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att ta reda på vilka insatser som eleven behöver. Special Nest vill därför tipsa...
Skola
Efter avslag på mängder med ansökningar har nu två grundskolor fått grönt ljus från Skolinspektionen och får därmed från 2024 erbjuda distansundervisning...
Skola
En ny rapport från Riksförbundet Attention vittnar om ett svårt läge i skolan för elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd. Många...
Annons
Annons
Forskning
Elever med språkstörning känner sig otillräckliga och är oroade över att bli missförstådda och dumförklarade, vilket kan medföra att de undviker...
Skola
Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov....
Liv & Hem
I dag arrangeras DLD Awareness Day, eller Språkstörningsdagen, världen över. Syftet är att sprida kunskap om språkstörning, som kallas developmental...
Skola
Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare. Hon har arbetat som övergripande specialpedagog inom ett centralt skolstöd...
Skola
Språklig förmåga kan vara livsavgörande och under 2000-talet försämrades svenska elevers läs- och skrivförmåga. Hur ska denna trend vändas? En...
Skola
Skolkonsulternas arbetssätt fick medvind 2019 efter att en problemskola hade kommit på fötter. När modellen tidigare i år infördes på skolor i Kalix...
Skola
Om eleven inte känner sig delaktig och förstår undervisningen ökar risken för frånvaro och lägre måluppfyllelse. Men visuella stöd kan öka elevernas...