Skola

Skola
Som lärare är det viktigt att ha rätt verktyg och kunskap för att kunna stödja elever med autism på bästa möjliga sätt. För Special Nest berättar...
Skola
Allt fler ifrågasätter inkluderingstanken, idén om att alla elever ska få anpassad undervisning i ordinarie klassrummet. Intentionen är god men svår...
Annons
Skola
I varje genomsnittlig klass finns minst två elever med någon form av språksvårighet, vilket ofta går hand i hand med adhd, autism eller andra neuropsykiatriska...
Skola
Elever mår allt sämre i skolan och stödinsatser dyker upp för sent. Många elever med autism och adhd har hög frånvaro och missar kunskapskraven....
Annons
Skola
Larmen går om att elever med autism mår dåligt i skolan och presterar under sin förmåga, inte sällan med högre frånvaro och lägre betyg som konsekvens....
Liv & Hem
Problem att lära sig klockan, läsa av siffror och räkna ut grundläggande tal. Det är en kort sammanfattning av diagnosen dyskalkyli. Jämfört med...
Annons
Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Det är till exempel inte ovanligt...
Liv & Hem
När Anna Hegestrand delade ett inlägg på sociala medier om kampen för sonens skolgång blev gensvaret enormt. Hon fick tusentals likes och hundratals...
Skola
Bäst är om skolan, socialtjänsten, vården och vårdnadshavarna förstår varandra och drar åt samma håll när en elev har hög frånvaro, men verkligheten...
Annons
Liv & Hem
Marlene Dahlberg har mött många barn med autism under de 20 år som hon har arbetat i förskola, anpassad grundskola och specialskola. Nyligen intervjuade...
Skola
När eleven riskerar att missa målen trots anpassningar så ska åtgärdsprogrammet träda in som ett kraftfullt verktyg. Att åtgärderna sätts in för...
Annons
Skola
Elevassistenter kan ibland sakna pedagogisk utbildning och ofta ha en otydlig yrkesroll. Samtidigt förväntas många elevassistenter hjälpa elever med...
Skola
Hur kan lärare förbättra sin undervisning? Den frågan har Eva Lanteli jobbat med ständigt under sina 40 år i yrket. I en ny bok delar hon med sig...
Skola
Fem procent av alla elever räknas som särskilt begåvade, men att vara intelligent och att lyckas i skolan är dessvärre inte synonymt. Ett rejält...
Liv & Hem
Sociala missförstånd, intryckskänslighet, oväntade förändringar – och oförstående vuxna. Socialpedagogen och elevassistenten Marlene Dahlberg,...
Annons
Annons
Skola
Relationen kan ofta vara svajig mellan lärare och elever med npf-diagnoser som autism och adhd, samt även med elevernas vårdnadshavare. Så hur kan...
Liv & Hem
När tredje födelsedagen är i antågande screenas barnet för språkstörningar. Men hur går det sedan för barnen med språksvårigheter? Ulrika Schachinger...
Skola
Att räkna ut arean på en CD-skiva, vinkeln på en gitarr eller kostnaden för att spela in i en musikstudio. I stället för att kämpa med vanliga matteuppgifter...
Annons
Annons
Skola
Avsaknaden av tidiga hjälpinsatser, orimliga krav i läroplanen och mer pappersarbete för lärarna. Det är några faktorer som bidrar till att elever...
Skola
När adhd- eller autismdiagnoser ställs i vuxen ålder har svårigheterna ofta synts tidigt – men utan att hjälp har satts in. Specialpedagogen och...
Skola
En central del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att ta reda på vilka insatser som eleven behöver. Special Nest vill därför tipsa...
Skola
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som pedagogen Maja Witting började utveckla på 1940-talet. Syftet är att steg för steg hjälpa...
Skola
Anders Westermark är en fena på att nå fram till eleverna på glid, men att hålla ordning på pappershögarna och mötestiderna har gått sisådär....
Skola
Den senaste PISA-rapporten avslöjar en tydlig nedgång i svenska niondeklassares läsförståelse. Den bokaktuella pedagogikforskaren Camilla Nilvius...
Skola
Det pratas alltmer om kopplingen mellan skolans pedagogik och den kraftiga ökningen av antalet adhd-diagnoser – men skulle samma sak kunna gälla förskolan?...