Skola

Skola
Fyra av tio lektioner är otydligt strukturerade. Detta leder till stök i klassrummet, och att studieron blir lidande. Att upprätta en lektionsstruktur...
Liv & Hem
Hjärnkoll-ambassadörerna Melvin Rehnlund och Angelica Larsson föreläser om erfarenheter av att som ung leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Under...
Skola
Betygsdokumentet är fyllt av F och streck, kanske har eleven inte ens varit i skolan på flera år. Och ofta finns npf med i bilden. Hur skapas egentligen...
Skola
Malmö universitet arbetar med olika insatser för att studenter med funktionsnedsättning ska få tillräckligt med pedagogiskt stöd i samband med studierna....
Skola
En central del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att ta reda på vilka insatser som eleven behöver. Special Nest vill därför tipsa...
Skola
Titti Ljungdahl har 35 års yrkeserfarenhet från skolvärlden. Nu har hon gett ut boken ”En skola att längta till” om hur hon har jobbat med att...
Skola
För personal och föräldrar är det viktigt med kunskap om hur en skola får agera enligt lag när en elev inte fungerar i undervisningsmiljön. Men...
Skola
Flera kommuner har valt att lägga ner mindre undervisningsgrupper och resursskolor för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Kävlinge kommun...
Skola
En mer inkluderande undervisning. Det är vad företaget bakom den nylanserade webbkursen om språkstörning vill uppnå. Här berättar projektledaren...
Skola
I skolan har eleverna rätt till flera saker, bland annat arbetsro, trygghet och tillräckligt med hjälp. För att lyckas uppnå allt detta behövs en...
Skola
Neurofeedback, beteendestöd och vikten av fysisk aktivitet för att stärka hjärnan. Det är några ämnen som tas upp i Specialpedagogiska skolmyndighetens...
Skola
​Letar du inspiration inför den nya terminen? Special Nest listar pedagogiska bloggar och hemsidor som ger tips och delar med sig av erfarenheter som...
Skola
Lärarutbildningarna i Sverige bör på ett mer genomgripande sätt ta upp och lära ut pedagogisk kunskap kopplad till npf-området, anser experter och...
Skola
Elever med neuropsykiatriska diagnoser har extra stort behov av tystare skolor. Trots kartläggningar och miljardsatsning från regeringen brottas de svenska...
Skola
Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter, studiero i klassrummet och bättre organiserade lektioner. Här bjuder Special Nest på artiklar som...
Skola
Vad tycker eleverna egentligen? Ett nytt kartläggningsmaterial ger barn och ungdomar med npf tillgång till vad de känner och tänker om sin skolsituation....
Skola
Hela sitt yrkesliv har Christian Persman tillbringat i skolan. När han har stött på hemmasittande barn har han sett det från yrkesmänniskans perspektiv....
Skola
Han missade målen i samtliga skolämnen tre år i sträck. Skolan gjorde inte tillräckligt för att hjälpa Simon, detta slogs fast under våren 2015...
Skola
Snart är landets för- och grundskolor igång med en ny termin. Söker du inspiration inför höstens planering och organisation av elever med särskilda...
Skola
Långtgående individuella anpassningar och lärande i avskildhet. Det är en kort beskrivning av Blommensbergsskolan framgångsmetod för att få elever...
Forskning
Det är fel att jämföra arbetsminnet med en byrå där bara ett fåtal olika saker får plats. Skolundervisningen bör använda sig av nya strategier...
Liv & Hem
Stress bland unga med autismspektrumtillstånd. Det är huvudtemat i socionomen Diana Lorenz nya bok om psykisk ohälsa bland elever med diagnosen. Special...
Skola
Det finns olika test för att mäta intelligens. Ett av dessa, Cognitive Assessment System, utgår från att planering och uppmärksamhet är fristående...
Skola
Delaktighet, tillgänglighet och attityder. Det är några saker som är i fokus i Specialpedagogiska skolmyndighetens och Funktionsrätt Sveriges lärmaterial...