Skola

Skola
Titti Ljungdahl har 35 års yrkeserfarenhet från skolvärlden. Nu har hon gett ut boken ”En skola att längta till” om hur hon har jobbat med att...
Skola
För personal och föräldrar är det viktigt med kunskap om hur en skola får agera enligt lag när en elev inte fungerar i undervisningsmiljön. Men...
Skola
Flera kommuner har valt att lägga ner mindre undervisningsgrupper och resursskolor för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Kävlinge kommun...
Skola
En mer inkluderande undervisning. Det är vad företaget bakom den nylanserade webbkursen om språkstörning vill uppnå. Här berättar projektledaren...
Skola
I skolan har eleverna rätt till flera saker, bland annat arbetsro, trygghet och tillräckligt med hjälp. För att lyckas uppnå allt detta behövs en...
Skola
Neurofeedback, beteendestöd och vikten av fysisk aktivitet för att stärka hjärnan. Det är några ämnen som tas upp i Specialpedagogiska skolmyndighetens...
Skola
​Letar du inspiration inför den nya terminen? Special Nest listar pedagogiska bloggar och hemsidor som ger tips och delar med sig av erfarenheter som...
Skola
Lärarutbildningarna i Sverige bör på ett mer genomgripande sätt ta upp och lära ut pedagogisk kunskap kopplad till npf-området, anser experter och...
Skola
Elever med neuropsykiatriska diagnoser har extra stort behov av tystare skolor. Trots kartläggningar och miljardsatsning från regeringen brottas de svenska...
Skola
Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter, studiero i klassrummet och bättre organiserade lektioner. Här bjuder Special Nest på artiklar som...
Skola
Vad tycker eleverna egentligen? Ett nytt kartläggningsmaterial ger barn och ungdomar med npf tillgång till vad de känner och tänker om sin skolsituation....
Skola
Hela sitt yrkesliv har Christian Persman tillbringat i skolan. När han har stött på hemmasittande barn har han sett det från yrkesmänniskans perspektiv....
Skola
Han missade målen i samtliga skolämnen tre år i sträck. Skolan gjorde inte tillräckligt för att hjälpa Simon, detta slogs fast under våren 2015...
Skola
Snart är landets för- och grundskolor igång med en ny termin. Söker du inspiration inför höstens planering och organisation av elever med särskilda...
Skola
Långtgående individuella anpassningar och lärande i avskildhet. Det är en kort beskrivning av Blommensbergsskolan framgångsmetod för att få elever...
Forskning
Det är fel att jämföra arbetsminnet med en byrå där bara ett fåtal olika saker får plats. Skolundervisningen bör använda sig av nya strategier...
Liv & Hem
Stress bland unga med autismspektrumtillstånd. Det är huvudtemat i socionomen Diana Lorenz nya bok om psykisk ohälsa bland elever med diagnosen. Special...
Skola
Det finns olika test för att mäta intelligens. Ett av dessa, Cognitive Assessment System, utgår från att planering och uppmärksamhet är fristående...
Skola
Delaktighet, tillgänglighet och attityder. Det är några saker som är i fokus i Specialpedagogiska skolmyndighetens och Funktionsrätt Sveriges lärmaterial...
Skola
Barn har det vanligen bäst hemma hos sina föräldrar. Det gäller även barn och ungdomar med autismdiagnos. Men ibland måste man gå en annan väg...
Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Hur arbetar man med detta på bästa...
Liv & Hem
"10 procent av befolkningen bedöms ha funktionsnedsättningar av mer eller mindre genomgripande omfattning, vilket är ett folkhälsoproblem som...
Skola
Bara 1 av 20 lärare känner sig beredd på att jobba med elever med npf. Och tre av fyra säger sig sakna baskunskaper om tillstånden. Det är resultatet...
Liv & Hem
Bilden Linda har av sin dotter är ett barn i stort behov av stöd under hela dagen. Skolan däremot ser en glad, pigg och duktig elev som inte behöver...