Skola

Metoder
Motoriken tillsammans med sinnena, den så kallade sensomotoriken, är viktig för barnens kognitiva utveckling. Men motoriken befinner sig i motvind i...
Skola
Johan Söderlund, överläkare och specialist i psykiatri, menar att det är framförallt skolans pedagogik och kunskapskrav som bidrar till ökningen...
Skola
Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna...
Skola
Vissa autistiska personer kan ha svårt med perspektivtagning, men det betyder inte att de inte bryr sig om andra eller saknar medkänsla. Det berättar...
Skola
Hur fungerar elevhälsomötet, vilka är fallgroparna med detta arbetssätt och hur kan det gynna elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism?...
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...
Skola
När barn av olika skäl missar långa perioder i skolan kan det få stora konsekvenser. Skolroboten AV1 är skapad för att hjälpa elever med hög frånvaro...
Skola
Efter avslag på mängder med ansökningar har nu två grundskolor fått grönt ljus från Skolinspektionen och får därmed från 2024 erbjuda distansundervisning...
Skola
En ny rapport från Riksförbundet Attention vittnar om ett svårt läge i skolan för elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd. Många...
Forskning
Elever med språkstörning känner sig otillräckliga och är oroade över att bli missförstådda och dumförklarade, vilket kan medföra att de undviker...
Skola
Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov....
Liv & Hem
I dag arrangeras DLD Awareness Day, eller Språkstörningsdagen, världen över. Syftet är att sprida kunskap om språkstörning, som kallas developmental...
Skola
Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare. Hon har arbetat som övergripande specialpedagog inom ett centralt skolstöd...
Skola
Språklig förmåga kan vara livsavgörande och under 2000-talet försämrades svenska elevers läs- och skrivförmåga. Hur ska denna trend vändas? En...
Skola
Skolkonsulternas arbetssätt fick medvind 2019 efter att en problemskola hade kommit på fötter. När modellen tidigare i år infördes på skolor i Kalix...
Skola
Om eleven inte känner sig delaktig och förstår undervisningen ökar risken för frånvaro och lägre måluppfyllelse. Men visuella stöd kan öka elevernas...
Skola
Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att...
Skola
Många lärare upplever att den ofrånkomliga elevdokumentationen stjäl tid från undervisningen, dessutom är risken stor att dokumenten blir en kritisk...
Skola
Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv...
Skola
I de flesta skolklasser finns minst en elev med särskild begåvning. Neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism kan göra begåvningen svårare att...
Skola
Barn och ungdomar med npf mår dåligt i skolan och löper större risk att misslyckas med utbildningsmålen. Föräldranätverket "Rätten till utbildning"...
Skola
Mellanstadieläraren Rickard Nordströms fredagsdans och morgonhälsning med eleverna blev virala på sociala medier. Sedan dess har han hunnit få priser...
Skola
Skolinspektionens senaste årsrapport visar att omkring hälften av de skolor som har valts ut för tillsyn och kvalitetsgranskning har haft brister –...
Skola
Hur kan lärarna samarbeta bättre med skolans elevhälsa? Och vad innebär egentligen viktiga åtgärder som extra anpassningar och särskilt stöd? Detta...
Skola
Uttrycka sin vilja, göra sig förstådd, klara av motgångar och utveckla relationer. Genom att träna färdigheter i vardagssituationer kan barn med...