Globalt

Liv & Hem
Den finstämda kommunikation och det subtila sociala samspel som ofta krävs vid kärleksrelationer kan vara extra svårt för personer med autism. Special...
Politik
Hemundervisning är förbjudet i Sverige, men mitt i Östersjön finns en tillflyktsort. Förra året hemundervisades uppemot hundra svenskfödda barn...
Annons
Skola
Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska...
Forskning
ICF-systemet, som fokuserar på individens funktion snarare än diagnoser, har länge varit svåranvänt. Nu banar svenska forskare vägen för att göra...
Annons
Skola
Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna...
Liv & Hem
Ett kärnsymptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra svårigheter i...
Annons
Forskning
Få vuxna över 50 år diagnostiseras med adhd, trots att de uppvisar adhd-symptom. Samtidigt är det vanligare med åldersrelaterade åkommor som demens,...
Forskning
En amerikansk studie om samband mellan gravida kvinnors konsumtion av lightläsk och autism hos pojkar fick spridning i svenska medier under hösten. När...
Liv & Hem
Det är inte ovanligt att autistiska personer anser att ögonkontakt är obekvämt och stressande, vilket gör att de undviker att titta andra i ögonen...
Annons
Forskning
Internationella forskare har nyligen publicerat en översikt av all forskning som har gjorts de senaste 20 åren om könsskillnader vid neuropsykiatriska...
Forskning
Antalet adhd-diagnoser har ökat kraftigt de senaste åren och i takt med det även användningen av adhd-läkemedel. Trots att medicinerna hjälper många...
Annons
Forskning
Tänk om en fingermätning skulle kunna visa tecken på autism? Den så kallade 2D:4D-kvoten har de senaste åren förknippats med allt från autism och...
Forskning
Över 2500 internationellt tongivande autismforskare, delegater och studenter från mer än 70 länder möttes i början på maj på Stockholmsmässan...
Metoder
Många med anorexia nervosa har också autism – vilket är en komplicerad men relativt vanlig form av samsjuklighet som ofta försvårar behandlingen...
Forskning
En ny modell ska förklara hur autism uppstår och varför variationen inom diagnosen är så stor. Modellen har skapats av läkaren och forskaren Darko...
Annons
Annons
Forskning
Klassifikationen av funktion, ICF, utgår från att individen är i ständigt samspel med sin omgivning, vilket påverkar mående och funktionsförmåga....
Forskning
En amerikansk studie har gett upphov till hoppfulla rubriker om att frukt och grönsaker skulle kunna lindra adhd-symptom hos barn. Professorn Sven Bölte...
Forskning
Sedan tidigare är det känt att personer med självskadebeteenden generellt sett känner mindre smärta än andra. Enligt ny forskning från Karolinska...
Annons
Annons
Forskning
Ett femårigt forskningssamarbete mellan 26 länder har nu startat. Målsättningen är att forskarna ska ta reda på vad som ökar chanserna för att...
Forskning
Vuxna med adhd löper ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det framgår av en större registerstudie utförd av forskare vid Örebro...
Skola
Långt ifrån alla särskilt begåvade barn är högpresterande i skolan, vilket ofta beror på att de går under radarn och är understimulerade. Gymnasieläraren...
Liv & Hem
Det finns knappt någon forskning gjord på föräldrar med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men en ny studie, som har undersökt...
Skola
Tre elever i varje klass har utsatts för kränkande beteenden och trakasserier de senaste månaderna – och mobbningen i skolan har fördubblats under...
Forskning
En stor studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet kan lindra oron hos föräldrar som befarar att datorspelen är dåliga för barnens utveckling....
Liv & Hem
Det finns ett stort missnöje med de långa väntetiderna till neuropsykiatriska utredningar. Det framkommer av en enkätundersökning som Riksförbundet...