Nästa artikel

  • Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare vid npf-kompetenscentret KIND i Stockholm.

Premium Internationella forskare har nyligen publicerat en översikt av all forskning som har gjorts de senaste 20 åren om könsskillnader vid neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. En av forskarna bakom studien är Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid forskningscentret KIND i Stockholm. Den stora utmaningen, enligt honom, är att förstå om det finns särskilda könsskillnader vid npf utöver de som finns i allmän befolkning.

Här listar Sven Bölte de 8 viktigaste resultaten: Fler pojkar/män än flickor/kvinnor diagnostiseras med npf: upp till 3 gånger fler, beroende på diagnos. Då menar man juridiskt kön, alltså det biologiska kön som barnet tilldelats vid födseln. Men detta håller på att jämnas ut. I till exempel Stockholm får nästan lika många unga kvinnor diagnosen adhd som män. Preliminära resultat tyder på att det finns specifika skillnader i hjärnan mellan könen: vid dyslexi eventuellt fler

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons