Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Karl Lundin Remnélius är psykolog och forskare vid KIND i Stockholm.

Premium Flickor med autism är mer socialt motiverade än pojkar med diagnosen – och flickorna använder också oftare strategier för att kamouflera sina besvär. Det framgår av en unik studie från Karolinska Institutet som har undersökt skillnader i autism mellan flickor och pojkar genom att fråga experter från 31 länder.

I den nya och unika studien har Karl Lundin Remnélius och hans forskarkollegor vid Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (KIND) i Stockholm undersökt om och i sådana fall hur autism skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Detta har de gjort genom att samla in, sammanställa och analysera enkätsvar från sammanlagt 131 experter/yrkesverksamma – till exempel psykologer, sjuksköterskor, läkare och speciallärare – i 31 länder runtom i vär

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons