Nästa artikel

De repetitiva och begränsande beteenden som är vanliga hos personer med autism är inte lika vanliga hos flickor som hos pojkar. Det visar en studie publicerad i Molecular Autism. Forskarna fann också skillnader i vissa delar av hjärnan mellan flickor och pojkar som uppvisar dessa beteenden.

Studiens huvudförfattare är Kaustubh Supekar, en postdoktor vid Stanford University School of Medicine i Kalifornien, och han menar att resultaten kan förklara en potentiell faktor till den relativt låga andelen kvinnor med autism.

Resultaten publicerades den 3 september 2015 i nättidskriften Molecular Autism. Där beskrivs studiens detaljer och urval noggrant. Forskarna genomförde sin studie i två delar. Båda undersökningarna visade att flickor med autism tenderade att ha mindre allvarliga repetitiva beteenden än vad pojkarna hade. Svårigheter socialt och svårigheter med kommunikation visade sig vara likartad mellan de båda könen. Forskarna upptäckte också skillnader i den grå substansen i olika delar av hjärnan mellan flickor och pojkar, främst bland dem med autism och allvarligare repetitiva symptom.

Annons