Nästa artikel

  • "Även om det handlar om en liten studie är resultaten statistiskt signifikanta och vi såg större effekter än vad vi trodde från början", säger forskaren Anders Rasmussen.

Premium Ett enkelt test som tar fem minuter att göra kan ge en första och mer objektiv indikation på adhd hos barn. Detta framgår av en studie från Lunds universitet. Testet, som kallas för fingertapping, skulle på sikt kunna användas som ett komplement vid adhd-utredningar, berättar forskaren Anders Rasmussen i en intervju med Special Nest.

Nyligen rapporterade Special Nest om att antalet adhd-diagnoser fortsätter att öka. Detta beror, enligt Socialstyrelsens utredare Peter Salmi, på breddade diagnoskriterier, mer kunskap om npf i samhället och tuffare kognitiva krav på eleverna i skolan. Utredningar av adhd bygger i huvudsak på intervjuer med patienten och dennes omgivning, vilket anses kunna bidra till osäkerhet i den kliniska bedömningen. Därför har en forskargrupp vid Lunds universitet undersökt om det objektiva te

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons