Metoder

Skola
Särskilda undervisningsgrupper kan bli avgörande för elever som har svårt att klara sig i vanliga klassrum, kanske på grund av neuropsykiatrisk diagnoser...
Liv & Hem
Att prata med en ungdom som mår dåligt kan vara svårt, men att lyssna nyfiket, ställa relevanta frågor och utforska problemet tillsammans kan räcka...
Annons
Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Det är till exempel inte ovanligt...
Liv & Hem
Släpp de sociala kraven vid middagen, introducera ny mat på ett tryggt sätt och smyg inte ned nyttigheter i rätter som funkar. Vissa barn med autism...
Annons
Skola
Bäst är om skolan, socialtjänsten, vården och vårdnadshavarna förstår varandra och drar åt samma håll när en elev har hög frånvaro, men verkligheten...
Metoder
Många verksamheter inom npf-världen arbetar på olika sätt med tydliggörande pedagogik. Men långt ifrån alla vet att psykologiprofessorn Eric Schopler...
Annons
Liv & Hem
Risktagande, känslostormar och rastlöshet är vanliga kännetecken för tonårstiden – en turbulent period som kan vara prövande både för ungdomen...
Skola
Elevassistenter kan ibland sakna pedagogisk utbildning och ofta ha en otydlig yrkesroll. Samtidigt förväntas många elevassistenter hjälpa elever med...
Hjälpmedel
Det är förmodligen ingen nyhet att en bra planering kan leda till minskad stress och mer energi i vardagen. Men hur ska man egentligen gå tillväga...
Annons
Liv & Hem
Många autistiska personer känner sig inte tagna på allvar när de söker vård. Om mötet mellan personal och patient går snett, till exempel för...
Skola
Relationen kan ofta vara svajig mellan lärare och elever med npf-diagnoser som autism och adhd, samt även med elevernas vårdnadshavare. Så hur kan...
Annons
Skola
Att räkna ut arean på en CD-skiva, vinkeln på en gitarr eller kostnaden för att spela in i en musikstudio. I stället för att kämpa med vanliga matteuppgifter...
Metoder
Brist på struktur, oväntade händelser och höga röster kan få barn med autism och adhd att förlora kontrollen. Samtidigt är det många barn med...
Skola
Avsaknaden av tidiga hjälpinsatser, orimliga krav i läroplanen och mer pappersarbete för lärarna. Det är några faktorer som bidrar till att elever...
Skola
När adhd- eller autismdiagnoser ställs i vuxen ålder har svårigheterna ofta synts tidigt – men utan att hjälp har satts in. Specialpedagogen och...
Annons
Annons
Liv & Hem
Att oroa sig är en naturlig del av att vara människa, men ihållande oro kan leda till koncentrationssvårigheter, stress och försämrad livskvalitet....
Skola
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som pedagogen Maja Witting började utveckla på 1940-talet. Syftet är att steg för steg hjälpa...
Skola
Den senaste PISA-rapporten avslöjar en tydlig nedgång i svenska niondeklassares läsförståelse. Den bokaktuella pedagogikforskaren Camilla Nilvius...
Annons
Annons
Metoder
När tonårseleven inte känner sig sedd eller förstådd kan det uppstå ett motstånd i kommunikationen med vuxenvärlden – men genom motiverande samtal...
Metoder
På vilka sätt hittar barn med autism in i leken och hur kan pedagoger i förskolan stötta dem? Psykologen Margareta Öhman är aktuell med boken ”När...
Forskning
Ett enkelt test som tar fem minuter att göra kan ge en första och mer objektiv indikation på adhd hos barn. Detta framgår av en studie från Lunds...
Metoder
Motoriken tillsammans med sinnena, den så kallade sensomotoriken, är viktig för barnens kognitiva utveckling. Men motoriken befinner sig i motvind i...
Skola
Hur fungerar elevhälsomötet, vilka är fallgroparna med detta arbetssätt och hur kan det gynna elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism?...
Metoder
Tydliggörande pedagogik kan göra vardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och...
Liv & Hem
Vissa barn med autism har ett selektivt ätande, vilket kan skapa en oerhörd stress hos föräldern. Hur kan föräldrar hjälpa sitt barn med maten?...