Metoder

Metoder
Kunskap om funktionsnedsättningen och om den enskilda individen är grunden för ett nytt arbetssätt inom LSS-verksamheter för personer med autism och...
Metoder
Kan spelvärldens estetik, koncept och innehåll bidra till mer engagemang och arbetsglädje i klassrummet? Det tror bland annat Magelungenläraren Adam...
Annons
Metoder
En visuellt präglad metod som ska hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att delta i diskussioner. Det är en kort beskrivning...
Skola
Det är de vuxnas ansvar att hitta lösningarna, och se till att de passar det berörda barnet. Det menar psykologen David Edfelt som har skrivit boken...
Annons
Liv & Hem
Som 20-åring började Maria Dellenmark Blom skriva på en barnboksserie om hunden Grynet och dennes vänner. Med åren vävde hon in sin kliniska kunskap...
Forskning
Medveten andning och fokus på nuet. Genom exempelvis olika varianter av yoga och mindfulness kan vi få hjälp att komma ner i varv och landa i oss själva....
Annons
Forskning
Belöningssystem är en av flera metoder som ingår i föräldrastödsutbildningar. Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet, ser...
Liv & Hem
Med stöd av modern hjärnforskning guidar beteendevetaren Lena Skogholm oss i det mänskliga samspelet i boken "Bemötandekoden - konsten att förstå...
Skola
”Bråka smartare”-lektionerna ger elever verktyg att stoppa konflikter i tid – innan de eskalerar och landar i kränkningar eller våld. På Norra...
Annons
Liv & Hem
Målet med det nystartade företaget TBA-träning är att underlätta vardagen för familjer med barn med autismspektrumtillstånd, ast. Som ett ytterligare...
Metoder
Regelbundna utvärderingar, noggrann dokumentation och ett aktivt arbete tillsammans med eleverna. På Askebyskolan i Stockholm uppskattar de den tydliga...
Annons
Metoder
Sjukvården borde i högre grad utreda kostens och näringsämnenas betydelse för de svårigheter som drabbar personer med adhd och autism. Och det finns...
Liv & Hem
Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är...
Metoder
Att låta barn med adhd använda datorprogram för att förbättra arbetsminnet är en populär insats. Tanken är att adhd-symtomen ska minska och inlärningen...
Metoder
Ett traditionellt samtal öga mot öga passar inte alla lika bra. För många kan det vara lättare att uttrycka sig i skriftlig form och på en plats...
Annons
Annons
Metoder
Lyssna förutsättningslöst och ställ öppna frågor. Det är ledorden för Adhd-coachen Marie Enbäck som värderar jämlika relationer med klienterna....
Liv & Hem
Barn med autism behöver träna på att leka och kommunicera med andra. Lou Navier Sarmantero, snart fyra år, har diagnosen autism. I väntan på professionell...
Landsting
"Barn som har mycket ångest kan ha en självbild av att de är misslyckade. Men genom att ses i en grupp kan de stärka varandra." På BUP...
Annons
Annons
Metoder
Föräldrar till barn med autism känner sig ofta stressade och oroliga inför framtiden. På Autismcentrum för små barn erbjuds kurser i Acceptance...
Landsting
Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet...
Metoder
Med fokus på de vuxnas gemensamma förhållningssätt och miljön på en skola kan de enskilda specialpedagogiska insatserna minskas. Det är idén bakom...
Metoder
Lära ut nya färdigheter till barn med autism genom olika videoinspelningar. Det är vad videomodellering handlar om. Logopeden tillika beteendeanalytikern...
Metoder
Övningen ”barnets stund” hjälper till att skapa positiva relationer med barn med autism – helt på deras egna villkor. En viktig grund för att...
Metoder
Kan musik av Mozart, med vissa ljudfrekvenser förstärkta eller borttagna, hjälpa mot uppmärksamhets- eller språkstörning? Ja, hävdar företaget...
Metoder
“Ett grundläggande problem för många elever med NPF är motivation, svårigheter att uttrycka sig och en rädsla för att misslyckas”, säger utvecklingsledare...