Forskning

Forskning
Hos barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism fungerar de exekutiva funktionerna annorlunda än hos neurotypiska barn. Det framgår av en...
Forskning
För vissa är bokstaven B alltid blå, för andra är månaderna grupperade i mönster, för somliga är färgen röd förknippad med ljud. Att sammankoppla...
Annons
Skola
Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska...
Forskning
Användning av det sömnrelaterade läkemedlet melatonin minskar förekomsten av självskador hos barn och unga, i synnerhet bland flickor med depression...
Annons
Forskning
Autism är betydligt vanligare bland barn som har utlandsfödda föräldrar. Samtidigt kan en centraliserad vård och kulturella skillnader i synen på...
Forskning
Ett enkelt test som tar fem minuter att göra kan ge en första och mer objektiv indikation på adhd hos barn. Detta framgår av en studie från Lunds...
Annons
Liv & Hem
De behöver mer tid på sig att smälta sinnesintryck, lägger ofta märke till detaljer och är känsliga för stämningar i sociala situationer. Det...
Forskning
Många med adhd drabbas av beroendesjukdomar, trots att samsjukligheten är vanlig så är vårdsystemet illa smort och sällan i linje med evidensbaserade...
Liv & Hem
Debatten om barnens skärmtid har gått varm senaste tiden. Nu ska forskare ta itu med frågan genom en omfattande långtidsstudie där de följer 1000...
Annons
Forskning
ICF-systemet, som fokuserar på individens funktion snarare än diagnoser, har länge varit svåranvänt. Nu banar svenska forskare vägen för att göra...
Skola
Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna...
Annons
Liv & Hem
Ett kärnsymptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra svårigheter i...
Forskning
Personlig assistans enligt LSS skulle ge personer med funktionsnedsättning samma möjlighet att delta i samhällslivet som andra. Men så har det inte...
Forskning
Få vuxna över 50 år diagnostiseras med adhd, trots att de uppvisar adhd-symptom. Samtidigt är det vanligare med åldersrelaterade åkommor som demens,...
Liv & Hem
Många barn med autism sover dåligt, men bra kvällsrutiner kan förhindra uppkomsten av sömnsvårigheter. För Special Nest berättar överläkaren...
Annons
Annons
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...
Forskning
Autism är en funktionsnedsättning med symptom som ofta upptäcks under småbarnsåren. Till exempel är det vanligt att barn med autism har svårigheter...
Forskning
I ett pågående avhandlingsarbete riktar doktoranden Malin Ljungberg fokus mot föräldrar till vuxna autistiska barn som bor hemma och som inte arbetar...
Annons
Annons
Forskning
I en ny studie vid Karolinska Institutet i Stockholm visar Zheng Chang och hans forskarkollegor att långvarig användning av adhd-medicin ökar sannolikheten...
Liv & Hem
Förskrivningen av tyngdtäcken till barn med adhd och sömnproblem stoppades eftersom effekten inte var tillräckligt väl utvärderad. Forskare på Högskolan...
Forskning
Kärleksrelationer kan vara prövande för de allra flesta, men när adhd finns med i bilden kan förhållandet fastna i en känslomässig berg- och dalbana...
Forskning
Flickor med adhd får diagnos senare än pojkar, men med en annan poängsättning på ett vanligt förekommande adhd-test inom vården ökar träffsäkerheten...
Forskning
En amerikansk studie om samband mellan gravida kvinnors konsumtion av lightläsk och autism hos pojkar fick spridning i svenska medier under hösten. När...
Forskning
Elever med språkstörning känner sig otillräckliga och är oroade över att bli missförstådda och dumförklarade, vilket kan medföra att de undviker...
Liv & Hem
Det är inte ovanligt att autistiska personer anser att ögonkontakt är obekvämt och stressande, vilket gör att de undviker att titta andra i ögonen...