Forskning

Skola
Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv...
Forskning
Forskningen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom hos mamman och autism hos barnet har kommit till varierande resultat. Nu har en stor och unik...
Annons
Forskning
Det är mycket vanligt att personer med beroendeproblematik också är diagnostiserade med adhd. Detta framgår av statistik från Socialstyrelsen. Special...
Liv & Hem
Forskningen om äldre med adhd släpar efter och inom denna grupp är det påfallande få som får diagnos. Överläkaren och forskaren Lotta Borg Skoglund...
Annons
Forskning
Åldersrelaterade åkommor som typ 2-diabetes, hjärtsvikt och KOL är betydligt vanligare hos äldre autistiska personer än bland äldre utan denna diagnos....
Forskning
Risken för att drabbas av testikelcancer är högre bland män med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism än bland män utan diagnos. Det visar...
Annons
Liv & Hem
Mirjam Palosaari Eladhari forskar om datorspel och använder även spelteknik för att utveckla hjälpmedel i vardagen för personer med autism. Bilden...
Forskning
Autism är väldigt mycket vanligare bland vuxna sökande till allmänpsykiatrin än bland befolkningen i stort – 18,9 procent jämfört med 1-1,5 procent....
Forskning
Internationella forskare har nyligen publicerat en översikt av all forskning som har gjorts de senaste 20 åren om könsskillnader vid neuropsykiatriska...
Annons
Liv & Hem
Ett kärnsymptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan och motivationen. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra...
Forskning
I en ny studie har svenska forskare undersökt spädbarns hjärnaktivitet vid exponering för olika typer av visuell information. Syftet är att få bättre...
Annons
Forskning
Antalet adhd-diagnoser har ökat kraftigt de senaste åren och i takt med det även användningen av adhd-läkemedel. Trots att medicinerna hjälper många...
Forskning
Att personer med autism har svårigheter i det sociala samspelet och även kan ha social ångest har tidigare forskning visat, men hittills har lite varit...
Forskning
Tänk om en fingermätning skulle kunna visa tecken på autism? Den så kallade 2D:4D-kvoten har de senaste åren förknippats med allt från autism och...
Forskning
Ungefär hälften av alla gravida har använt paracetamol. Med jämna mellanrum blossar forskningsdebatten upp – kan lite Alvedon under graviditeten...
Annons
Annons
Forskning
Autism är en funktionsnedsättning med symptom som ofta upptäcks under småbarnsåren. Till exempel är det vanligt att barn med autism har svårigheter...
Forskning
Unga med autism rör på sig mindre än unga utan diagnos, visar forskning. Men vad tycker egentligen ungdomar med autism om fysiska aktiviteter i skolan...
Forskning
Över 2500 internationellt tongivande autismforskare, delegater och studenter från mer än 70 länder möttes i början på maj på Stockholmsmässan...
Annons
Annons
Forskning
Sedan slutet av 90-talet har forskare och läkare inom svensk barnpsykiatri rapporterat om att autismdiagnoserna ökar. Förklaringarna har ofta varit...
Metoder
Många med anorexia nervosa har också autism – vilket är en komplicerad men relativt vanlig form av samsjuklighet som ofta försvårar behandlingen...
Forskning
En ny modell ska förklara hur autism uppstår och varför variationen inom diagnosen är så stor. Modellen har skapats av läkaren och forskaren Darko...
Forskning
Klassifikationen av funktion, ICF, utgår från att individen är i ständigt samspel med sin omgivning, vilket påverkar mående och funktionsförmåga....
Skola
Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i Sverige, men den dystra utvecklingen går att vända. Det menar en arbetsgrupp inom Svenska Läkaresällskapet....
Forskning
En amerikansk studie har gett upphov till hoppfulla rubriker om att frukt och grönsaker skulle kunna lindra adhd-symptom hos barn. Professorn Sven Bölte...
Forskning
Fetma är betydligt vanligare bland personer med autism än hos personer utan denna diagnos. Det visar en stor registerstudie utförd av bland andra Rickard...