Forskning

Forskning
Sensorisk känslighet är vanligt vid autism och kan leda till stora bekymmer, både i skolan och på jobbet. Kajsa Igelström, autismforskare vid Linköpings...
Liv & Hem
Autistic burnout, eller autistisk utbrändhet på svenska, är inte en formell diagnos. Ändå är det vanligt att just personer med autism någon gång...
Annons
Forskning
Barn till mammor som har lidit av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under graviditeten har högre sannolikhet att få diagnosen adhd. Det visar en omfattande...
Liv & Hem
Far- och morföräldrar kan uppleva utmaningar i funkisfamiljer och behöva mer kunskap, men precis som i de flesta familjer är de ofta viktiga för barnbarnen....
Annons
Forskning
För vissa individer med autism kan musik vara ett särskilt viktigt verktyg för att kunna fokusera, hantera känslor, få kontakt med andra och klara...
Forskning
Det är mycket vanligt att personer med beroendeproblematik också är diagnostiserade med adhd. Detta framgår av statistik från Socialstyrelsen. Special...
Annons
Forskning
Idag pågår omfattande forskning om autism med fokus på biologi och genetik, hjärnans neurologiska nätverk och stöd i vardagen. Ett forskningsspår...
Liv & Hem
En ny studie visar att flickor och kvinnor får adhd-diagnos senare än pojkar och män. Studien har också kommit fram till att läkemedelsanvändandet...
Forskning
Hos barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism fungerar de exekutiva funktionerna annorlunda än hos neurotypiska barn. Det framgår av en...
Annons
Forskning
För vissa är bokstaven B alltid blå, för andra är månaderna grupperade i mönster, för somliga är färgen röd förknippad med ljud. Att sammankoppla...
Skola
Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska...
Annons
Forskning
Användning av det sömnrelaterade läkemedlet melatonin minskar förekomsten av självskador hos barn och unga, i synnerhet bland flickor med depression...
Forskning
Autism är betydligt vanligare bland barn som har utlandsfödda föräldrar. Samtidigt kan en centraliserad vård och kulturella skillnader i synen på...
Forskning
Ett enkelt test som tar fem minuter att göra kan ge en första och mer objektiv indikation på adhd hos barn. Detta framgår av en studie från Lunds...
Liv & Hem
De behöver mer tid på sig att smälta sinnesintryck, lägger ofta märke till detaljer och är känsliga för stämningar i sociala situationer. Det...
Annons
Annons
Forskning
Många med adhd drabbas av beroendesjukdomar, trots att samsjukligheten är vanlig så är vårdsystemet illa smort och sällan i linje med evidensbaserade...
Liv & Hem
Debatten om barnens skärmtid har gått varm senaste tiden. Nu ska forskare ta itu med frågan genom en omfattande långtidsstudie där de följer 1000...
Forskning
ICF-systemet, som fokuserar på individens funktion snarare än diagnoser, har länge varit svåranvänt. Nu banar svenska forskare vägen för att göra...
Annons
Annons
Skola
Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna...
Liv & Hem
Ett kärnsymptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra svårigheter i...
Forskning
Personlig assistans enligt LSS skulle ge personer med funktionsnedsättning samma möjlighet att delta i samhällslivet som andra. Men så har det inte...
Forskning
Få vuxna över 50 år diagnostiseras med adhd, trots att de uppvisar adhd-symptom. Samtidigt är det vanligare med åldersrelaterade åkommor som demens,...
Liv & Hem
Många barn med autism sover dåligt, men bra kvällsrutiner kan förhindra uppkomsten av sömnsvårigheter. För Special Nest berättar överläkaren...
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...
Forskning
I ett pågående avhandlingsarbete riktar doktoranden Malin Ljungberg fokus mot föräldrar till vuxna autistiska barn som bor hemma och som inte arbetar...