Nästa artikel

Länge har psykologisk forskning om autism fokuserat på autistiska individers svårigheter att kommunicera med en neurotypisk omgivning. Men senare forskning som har studerat det sociala samspelet har påvisat att svårigheterna är ömsesidiga – att neurotypiska personer har svårt att förstå autistiska personer. Dessutom beskrivs de autistiska personlighetsdragen allt som oftast i negativa ordalag, exempelvis i diagnoskriterierna som ”brister i förmågan till social kommunikation”. Special Nest skriver regelbundet om socialt samspel vid autism, här är några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

7 Special Nest-texter som på olika sätt tar upp socialt samspel vid autism:

"Autismforskaren: 'Min sons diagnos fick mig att tänka'": En intervju med Damian Milton vars forskningsfokus är ömsesidig förståelse och kommunikation mellan personer med respektive utan autism

"Autistiska personer kommunicerar bättre med varandra": Detta är en intervju med amerikanske psykologiforskaren Noah Sasson om hans forskning om hur autistiska personer upplever socialt samspel.

"Så känner personer med autism vid socialt umgänge": En artikel om en ny studie som via intervjuer med personer med autism ger en unik inblick i deras upplevelser vid social samvaro.

"Dolda sociala svårigheter kan försena autismdiagnos": Somliga personer med autismspektrumdiagnos försöker kompensera för sina sociala svårigheter. Här berättar vi om en brittisk studie som visar att dessa så kallade “kompensatoriska strategier” kan underlätta livet för många. Men de kan också leda till psykisk ohälsa och göra det svårare att få hjälp.

"Ögonen är en svårbedömd informationskälla": I detta reportage tittar vi närmare på frågan om varför personer med autismspektrumdiagnos ofta har svårt med ögonkontakt.

"Social motivation – en nyckel till att förstå autism": Här skriver vi om ”teorin om social motivation vid autism” som handlar om att personer med diagnosen inte är lika socialt intresserade som neurotypiska, vilket gör att de heller inte tillägnar sig viktiga sociala förmågor.

"Kriterierna som kastar ljus på positiva sidor med Aspergers syndrom": En artikel om Aspie-kriterierna, en lista med positiva egenskaper som personer med Aspergers syndrom ofta tycks ha.

Kategorier: 
Forskning
Annons