Nästa artikel

  • Johannes Sandquist, 38, som är ordförande för föreningen Organiserade Aspergare, känner till Aspie-kriterierna och är positiv till dem.

  • Forskaren och psykologen Eric Zander har översatt Aspie-kriterierna till svenska.

Premium Tony Attwood och Carol Gray har skapat Aspie-kriterierna, en lista med positiva egenskaper som ofta tycks förekomma hos personer med Aspergers syndrom. ”Jag tror att Aspie-kriterierna kan leda till ökad förståelse från omvärlden, men de kan också bidra till stärkt självförtroende för individen”, säger psykologen Eric Zander till Special Nest.

Bristande förmåga att utveckla, upprätthålla och förstå relationer. Avvikelser i användandet av ögonkontakt och kroppsspråk vid socialt samspel. Bristande gensvar vid eller avsaknad av initiativ till sociala interaktioner. Starkt begränsade och repetitiva intressen och beteenden, liksom en oflexibel fixering vid rutiner och ritualer. Det är några av diagnoskriterierna för autism enligt DSM-5 som tillsammans med ICD-11 är den diagnosmanual som används av psykologer och läkare runt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons