Nästa artikel

  • Johannes Sandquist är ordförande för föreningen Organiserade Aspergare och ska den 28 augusti föreläsa på temat "När omsorg blir förtryck".

Premium Pådyvlade hjälpinsatser från samhället kan – trots att intentionen är god – i stället stjälpa, begränsa och trycka ned autistiska individer. Detta är budskapet i en kommande föreläsning av Johannes Sandquist, ordförande för föreningen Organiserade Aspergare. Han menar att autistiska barn på tidigt stadium får lära sig att de kommer att behöva hjälp med precis allt. ”Från omgivningen har jag uteslutande mötts av låga krav”, säger han till Special Nest.

Johannes Sandquist, som är ordförande för föreningen Organiserade Aspergare, ska den 28 augusti föreläsa digitalt på temat ”När omsorg blir förtryck”. Detta är ett ämne som han anser är viktigt att uppmärksamma och som han ofta återkommer till. Föreläsningen handlar om hur det som autistisk individ är att ifrågasättas av och möta låga förväntningar från vård- och omsorgssystemet. Först en tillbakablick. Johannes Sandquist är född 1982. Han diagnostiserades med

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons