Privat

Liv & Hem
Barns grammatik, ordförråd och språkanvändning påverkas negativt av skärmtid. Detta visar en ny långtidsstudie från Linköpings universitet där...
Liv & Hem
Jargongen och de hårda skämten kunde vara jobbiga när Marcus Haddon började arbeta på SSAB:s stålverk i Oxelösund. Men efterhand som han har blivit...
Annons
Liv & Hem
Många autistiska personer känner sig inte tagna på allvar när de söker vård. Om mötet mellan personal och patient går snett, till exempel för...
Skola
Relationen kan ofta vara svajig mellan lärare och elever med npf-diagnoser som autism och adhd, samt även med elevernas vårdnadshavare. Så hur kan...
Annons
Liv & Hem
Susan Contreras Cordovas vardag vändes upp och ner när hon fick dottern Abby, 8, som har autism och som saknar verbalt språk. Som npf-förälder har...
Skola
När adhd- eller autismdiagnoser ställs i vuxen ålder har svårigheterna ofta synts tidigt – men utan att hjälp har satts in. Specialpedagogen och...
Annons
Liv & Hem
Föräldraskapet kan vara prövande, men när adhd finns med i ekvationen kan det bli ännu svårare att få vardagen med barn att gå ihop. En ny hemsida...
Liv & Hem
Att oroa sig är en naturlig del av att vara människa, men ihållande oro kan leda till koncentrationssvårigheter, stress och försämrad livskvalitet....
Skola
Anders Westermark är en fena på att nå fram till eleverna på glid, men att hålla ordning på pappershögarna och mötestiderna har gått sisådär....
Annons
Forskning
Hos barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism fungerar de exekutiva funktionerna annorlunda än hos neurotypiska barn. Det framgår av en...
Liv & Hem
Sänk ribban, skippa tankar på kostcirkeln, undvik jämförelser och ta all hjälp du kan få. Det är några av Charlie Michaelsens insikter som ensamstående...
Annons
Liv & Hem
Autismombuden bidrar till att förbundet Autism Sverige arbetar med rätt frågor, anser Emil Hjelte, samordnare för mötesplatser på Autism Sverige....
Skola
Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska...
Skola
Delar av undervisningen i svenska skolan saknar vetenskapligt stöd, enligt Agneta Gulz. Hon är professor i kognitionsvetenskap och tillsammans med två...
Skola
Två av tre skolor behöver bli bättre på att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Detta...
Annons
Annons
Liv & Hem
Debatten om barnens skärmtid har gått varm senaste tiden. Nu ska forskare ta itu med frågan genom en omfattande långtidsstudie där de följer 1000...
Liv & Hem
Att ta klivet ut i vuxenlivet kan innebära prövningar för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför började Jessica Stigsdotter...
Liv & Hem
Många barn med autism sover dåligt, men bra kvällsrutiner kan förhindra uppkomsten av sömnsvårigheter. För Special Nest berättar överläkaren...
Annons
Annons
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...
Liv & Hem
Vissa barn med autism har ett selektivt ätande, vilket kan skapa en oerhörd stress hos föräldern. Hur kan föräldrar hjälpa sitt barn med maten?...
Forskning
Flickor med adhd får diagnos senare än pojkar, men med en annan poängsättning på ett vanligt förekommande adhd-test inom vården ökar träffsäkerheten...
Liv & Hem
I en omfattande riktad tillsyn av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar fann IVO brister i totalt 80 av 90 granskade verksamheter. I många...
Liv & Hem
Ofta kommer de bästa råden från personen som har gått många mil i dina skor. Autisten Jonas Wik vägleder unga och vuxna med autism som försöker...
Liv & Hem
Det är inte ovanligt att autistiska personer anser att ögonkontakt är obekvämt och stressande, vilket gör att de undviker att titta andra i ögonen...
Skola
Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov....