Privat

Liv & Hem
Många barn med autism sover dåligt, men bra kvällsrutiner kan förhindra uppkomsten av sömnsvårigheter. För Special Nest berättar överläkaren...
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...
Liv & Hem
Vissa barn med autism har ett selektivt ätande, vilket kan skapa en oerhörd stress hos föräldern. Hur kan föräldrar hjälpa sitt barn med maten?...
Forskning
Flickor med adhd får diagnos senare än pojkar, men med en annan poängsättning på ett vanligt förekommande adhd-test inom vården ökar träffsäkerheten...
Liv & Hem
I en omfattande riktad tillsyn av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar fann IVO brister i totalt 80 av 90 granskade verksamheter. I många...
Liv & Hem
Ofta kommer de bästa råden från personen som har gått många mil i dina skor. Autisten Jonas Wik vägleder unga och vuxna med autism som försöker...
Liv & Hem
Det är inte ovanligt att autistiska personer anser att ögonkontakt är obekvämt och stressande, vilket gör att de undviker att titta andra i ögonen...
Skola
Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov....
Liv & Hem
Barndomsvännerna Therés Stephansdotter Björk och Josefine Jakobsson var båda duktiga i skolan, men i det dolda kämpade de för att klara av vardagen....
Liv & Hem
Sophia Bergmann är psykiater, autist och författare till nya boken ”Välkommen till Autismland – leva med en annorlunda hjärna”. Det är en innehållsrik...
Liv & Hem
För föräldrar till barn med allvarliga funktionsnedsättningar blir ansvaret ofta stort och livslångt. Så är det också för Maud Deckmar som har...
Forskning
En starkare förmåga att processa auditiva intryck hänger ihop med mindre sociala svårigheter hos autistiska tjejer. Detta kan vara ett skäl till att...
Liv & Hem
Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman,...
Skola
Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att...
Liv & Hem
Ska man säga ”person med autism” eller ”autistisk person”? Det är en fråga som kan verka oviktig, men som väcker känslor. Vem ska ha tolkningsföreträde...
Liv & Hem
Tourettes syndrom innebär ofrivilliga och upprepade rörelser och ljud, så kallade tics, som kan orsaka både känslomässigt lidande och svårigheter...
Skola
I de flesta skolklasser finns minst en elev med särskild begåvning. Neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism kan göra begåvningen svårare att...
Skola
Barn och ungdomar med npf mår dåligt i skolan och löper större risk att misslyckas med utbildningsmålen. Föräldranätverket "Rätten till utbildning"...
Skola
Mellanstadieläraren Rickard Nordströms fredagsdans och morgonhälsning med eleverna blev virala på sociala medier. Sedan dess har han hunnit få priser...
Politik
Antalet adhd-diagnoser och adhd-medicineringen fortsätter att tillta, inte minst hos barn och unga. Västmanland sticker ut genom ett digitalt insteg...
Hjälpmedel
Många lärare lämnas ensamma i utredningar om särskilt stöd, vilket är en större pedagogisk stödinsats för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen....
Metoder
Skolkontakt är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för elever med autism. Nu har metoden testats i en kontrollerad pilotstudie – med...
Liv & Hem
Det pågår en debatt om hur vi bör formulera oss när det gäller autism. Heter det ”autist” eller ”person med autism” – finns det något som...
Skola
Under de närmaste tio åren planerar landets kommuner och skolhuvudmän att bygga omkring 1 000 nya skolor. För att alla elever ska kunna må bra och...
Forskning
Att personer med autism har svårigheter i det sociala samspelet och även kan ha social ångest har tidigare forskning visat, men hittills har lite varit...