Nästa artikel

  • Gunilla Westman Andersson är specialpedagog och forskare vid Gillbergcentrum i Göteborg.

  • Genrebild. 

Premium När adhd- eller autismdiagnoser ställs i vuxen ålder har svårigheterna ofta synts tidigt – men utan att hjälp har satts in. Specialpedagogen och forskaren Gunilla Westman Andersson har skapat ett verktyg för att identifiera npf-symptom hos barn i förskolan, med målet att snabbare upptäcka svårigheter och ge stöd. Instrumentet används primärt vid npf-utredningar, men även förskollärare kan dra nytta av det för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt.

Läroplanen i den svenska förskolan lägger stor vikt vid att barnen lär sig och utvecklas genom att kommunicera, samspela och leka med både jämnåriga och vuxna. Barnen förväntas också kunna anpassa sig till olika rutiner och hantera förändringar, ibland oväntade sådana. När en autismdiagnos ska ställas letar vården efter grundsvårigheter inom det sociala samspelet och den sociala kommunikationen, samt efter ett starkt fokus på rutiner, repetitiva beteenden och begränsade intre

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons