Nästa artikel

  • Petra Linnsand har i sin avhandling bland annat undersökt förekomsten av autism bland barn med utlandsfödda föräldrar.

Premium Autism är betydligt vanligare bland barn som har utlandsfödda föräldrar. Samtidigt kan en centraliserad vård och kulturella skillnader i synen på autism bidra till att dessa barn diagnostiseras senare. Special Nest har intervjuat psykologen, förskolläraren och forskaren Petra Linnsand som nyligen lade fram sin avhandling vid Gillbergcentrum på Göteborgs universitet. "Jag tycker att vi borde införa autismscreening nationellt", säger hon.

Sedan 2013 har Petra Linnsand arbetat som psykolog på småbarnsteamet Hjällbosamverkan, som är lokaliserat i Angereds närsjukhus i nordöstra Göteborg. Teamet tar emot barn upp till 3 år gamla och genomför utredningar av framförallt autism men också andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. De olika studierna i Petra Linnsands avhandling bygger därför på teamets kliniska arbete i stadsdelen Hjällbo, där en mycket hög andel av invånarna har utländsk bakgrund och dä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons