Nästa artikel

  • Beteendevetaren Petra Krantz Lindgren säger att samtal mellan pedagoger och föräldrar blir mer konstruktiva och balanserade om de fokuserar på observationer, mål och lösningar. "Eftersom det kan vara svårt att i stunden inte gå i affekt så är det viktigt att man förbereder sig före mötet", säger hon.

Premium ”Han vill inte förstå vad jag säger” är en vanlig reaktion efter ett möte mellan en förälder och en pedagog. Hur kan man istället skapa en mer konstruktiv och balanserad dialog om barnets skolsituation och vägen framåt? Special Nest har pratat med beteendevetaren Petra Krantz Lindgren som delar med sig av sina bästa samtalstips.

Petra Krantz Lindgren möter ofta pedagoger och föräldrar som upplever att det uppstår konflikter under möten i förskolan eller skolan. – Jag tror framförallt att det beror på att det är mycket känslor inblandande som är kopplade till mötessituationen. Mötet handlar ofta om ett barn som har det svårt, säger Petra Krantz Lindgren. Det kan till exempel vara att förälderns barn har svårigheter under lektionerna eller är utåtagerande under rasterna. – Ofta har man svårt att s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons