Malin Tvedt

Skola
”Han vill inte förstå vad jag säger” är en vanlig reaktion efter ett möte mellan en förälder och en pedagog. Hur kan man istället skapa en...