Liv & Hem

Forskning
För vissa är bokstaven B alltid blå, för andra är månaderna grupperade i mönster, för somliga är färgen röd förknippad med ljud. Att sammankoppla...
Liv & Hem
Autismombuden bidrar till att förbundet Autism Sverige arbetar med rätt frågor, anser Emil Hjelte, samordnare för mötesplatser på Autism Sverige....
Annons
Skola
Det pratas alltmer om kopplingen mellan skolans pedagogik och den kraftiga ökningen av antalet adhd-diagnoser – men skulle samma sak kunna gälla förskolan?...
Liv & Hem
Amad Lindblom har hela livet försökt hjälpa sin bror som har autism. Hon är en av många i Sverige som stöttar en närstående. Gruppen som ger anhörigvård...
Annons
Liv & Hem
Efter skolåren väntar ett vuxenliv präglat av arbete och karriär. Men för många unga är det idag inte alldeles lätt att få tag i ett jobb. Och...
Liv & Hem
Att ibland uppleva stress är en naturlig del av livet. Samtidigt kan varaktigt hög stressbelastning som inte åtföljs av ordentlig återhämtning resultera...
Annons
Forskning
Användning av det sömnrelaterade läkemedlet melatonin minskar förekomsten av självskador hos barn och unga, i synnerhet bland flickor med depression...
Liv & Hem
Kändisar med neuropsykiatriska diagnoser, förhållningssätt till unga med autismspektrumtillstånd och vanligt förekommande myter om autism. Det är...
Forskning
Autism är betydligt vanligare bland barn som har utlandsfödda föräldrar. Samtidigt kan en centraliserad vård och kulturella skillnader i synen på...
Annons
Liv & Hem
De behöver mer tid på sig att smälta sinnesintryck, lägger ofta märke till detaljer och är känsliga för stämningar i sociala situationer. Det...
Forskning
Många med adhd drabbas av beroendesjukdomar, trots att samsjukligheten är vanlig så är vårdsystemet illa smort och sällan i linje med evidensbaserade...
Annons
Liv & Hem
Att vara tonårsförälder kan vara lika intressant och spännande som prövande och ångestfyllt. Denna period kan också väcka en rad funderingar. Hur...
Liv & Hem
Debatten om barnens skärmtid har gått varm senaste tiden. Nu ska forskare ta itu med frågan genom en omfattande långtidsstudie där de följer 1000...
Forskning
ICF-systemet, som fokuserar på individens funktion snarare än diagnoser, har länge varit svåranvänt. Nu banar svenska forskare vägen för att göra...
Liv & Hem
Slamrande disk, skräniga caféer, skärande sirener. Knappast favoriter för någon, men den som är drabbad av ljudkänslighet känner starkt obehag...
Annons
Annons
Liv & Hem
Ibland kommer Giselle Santander i sista minuten med andan i halsen, men oftast kommer hon i tid och hon sköter jobbet väl. Ändå har hon ständigt burit...
Liv & Hem
Personer med autism löper ökad risk för att drabbas av ofrivillig ensamhet, som i sin tur kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Special Nest...
Liv & Hem
Ett kärnsymptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra svårigheter i...
Annons
Annons
Liv & Hem
Att ta klivet ut i vuxenlivet kan innebära prövningar för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför började Jessica Stigsdotter...
Liv & Hem
Allt fler spaltmeter fylls av artiklar om adhd och autism samt kändisar som berättar om sina diagnoser, samtidigt som det pratas om både långa vårdköer...
Liv & Hem
Special Nest är en webbtidning som i stort och smått berättar om det neuropsykiatriska området. Vi skriver om människorna, metoderna, skolan, samhället,...
Forskning
Personlig assistans enligt LSS skulle ge personer med funktionsnedsättning samma möjlighet att delta i samhällslivet som andra. Men så har det inte...
Skola
Vissa autistiska personer kan ha svårt med perspektivtagning, men det betyder inte att de inte bryr sig om andra eller saknar medkänsla. Det berättar...
Liv & Hem
Antalet personer som får diagnosen adhd fortsätter att öka i alla åldersgrupper. Störst är ökningen bland barn och ungdomar – och särskilt bland...
Liv & Hem
Den finstämda kommunikation och det subtila sociala samspel som ofta krävs vid kärleksrelationer kan vara extra svårt för personer med autism. Special...