Prenumeration

En prenumeration på Special Nest ger dig obegränsad tillgång till samtliga artiklar och premiummaterial på specialnest.se.

På sidan har du ett eget konto där du kan spara artiklar.

Prenumerationen på Special Nest kostar 79 kronor inkl moms i månaden för privatpersoner och enskilda prenumeranter.

Prenumeration för kommun, landsting och företag kostar 399 kronor exkl moms i månaden, då ingår 10 prenumerationskonton.

När du blir prenumerant på Special Nest anger du din e-postadress och din postadress. Vi använder dina adressuppgifter för att se till att betalningsinformationen är korrekt och att det är rätt person som får tillgång till Special Nest. I samband med din registrering godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post redaktionen@specialnest.se

 

Här tecknar du din prenumeration

Läs våra användarvillkor

Kundservice och kontaktuppgifter