Användarvillkor

 

Allmänt
Följande villkor gäller för din användning av tjänsten Special Nest som tillhandahålls av Nestinne AB, 559022-0363 (nedan benämnt ”Special Nest” eller ”vi”). Genom att registrera dig för en prenumeration godkänner du dessa villkor.

Special Nest tillhandahåller texter, artiklar, bild och rörlig bild i digitalt format via webbtidningen Special Nest och webbsidan www.specialnest.se

VD och ansvarig utgivare är Anna Bjurenstam. 

Du måste vara minst 18 år (eller ha din förälders/målsmans godkännande) för att bli prenumerant, och får att ta del av utbudet måste du ha en smartphone/surfplatta/dator med internetuppkoppling.

 

Priser och betalning
Prenumerationen på Special Nest kostar 79 kronor, inkl moms, i månaden för privatpersoner och enskilda prenumeranter.

Prenumeration för skola, landsting, organisation och företag kostar 399 kronor, exkl moms, i månaden, då ingår 10 prenumerationskonton.

Genom tecknandet av en prenumeration erhåller du rätten att ta del av allt Special Nests premiummaterial.

Som prenumerant hos Special Nest får du löpande obegränsad tillgång till Special Nests alla artiklar och premiummaterial mot betalning i förskott av en fast avgift per månad.

Du lämnar aktuella och giltiga betalningsuppgifter enligt den betalningsmetod du erbjuds när du skapar ditt konto. Detta innebär att du måste ha ett konto- eller kreditkort som är utfärdat i det land som du är bosatt eller ange annan information som krävs för betalningsmetoden i frågan. Du är skyldig att se till att det finns täckning på ditt konto för att betala avgiften inför varje ny betalningsperiod.

Vid tecknandet av en prenumeration registrerar du ett konto där du kan spara artiklar för vidare läsning. Prenumerationen på tidningen når du genom att logga in på ”Mitt konto” på www.specialnest.se

Genom att registrera ett Special Nest-konto accepterar du att vi skickar e-post som berör Special Nest.
För att registrera ditt konto kommer du att behöva lämna vissa uppgifter, däribland din e-postadress och lösenord. Innehavare av Special Nest-konto ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) säkert och oåtkomliga för andra personer. Special Nest kommer inte att begära dessa uppgifter av dig. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta Special Nest om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

 

Giltighetstid och uppsägning
Dessa villkor träder ikraft i och med att du accepterar dessa villkor och registrerar dig för en prenumeration på Special Nest. Du får omedelbart tillgång till tjänsten via ditt konto på Special Nest, vilket innebär att du saknar ångerrätt eftersom tjänsten levereras direkt genom att du kan ta del av utbudet som ingår i din prenumeration.  Villkoren gäller därefter till dess att de sagts upp av dig eller oss. Vid uppsägning av dessa villkor har du inte längre rätt att ta del av Special Nests premiummaterial.

Du har rätt att när som helst säga upp din prenumeration genom att avsluta den på ”Mitt konto” eller skicka ett meddelande till oss på de kontaktuppgifter som återfinns på vår hemsida, www.specialnest.se

Special Nest behöver skälig tid för att hantera din uppsägning. Om du säger upp din prenumeration får du tillgång till tjänsten till utgången av den abonnemangsperiod som du har betalt för. Efter utgången av aktuell prenumerationsperiod har du inte längre tillgång till tjänsten och kan inte längre ta del av utbudet. Special Nest återbetalar inte någon avgift för eventuell kvarvarande prenumerationsperiod utan uppsägningen innebär att du har rätt att använda tjänsten till utgången av den prenumerationsperiod du har betalt för.

Uppsägning måste ske senast innan midnatt den sista dagen på aktuell abonnemangsperiod för att inte debitering ska ske och därmed abonnemanget ska gälla till och med nästa abonnemangsperiod. Uppsägning per telefon eller e-post ska ske senast klockan 16 vardagen före utgången av aktuell abonnemangsperiod.

Special Nest har rätt att stänga av din tillgång till tjänsten vid brott mot avtalet, mot lag eller förordning.

Temporär avstängning kan ske även vid saknad av täckning för avgift på grund av omständigheter utanför Special Nests kontroll. När avgiften betalas återaktiveras prenumerationen och du får åter tillgång till utbudet.

 

Garantier och service
Vid frågor eller problem med tjänsten kontakta Special Nest. Telefonnummer: 072-556 79 00.

Innehållet på Special Nest, så som text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder och tryckt material tillhör Special Nest.

 

Privat Policy

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter eller uppgifter som i kombination med annan information kan bli personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress och uppgifter om IP-nummer eller liknande. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Nestinne AB (nedan Special Nest), org. nummer: 559022 – 0363, Hantverkargatan 56 lgh 1601, 112 31 Stockholm är personuppgiftsansvarig om inte något annat anges.

Special Nest behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Special Nest i samband med att du registrerar dig som prenumerant på webbplatsen. Vi samlar in följande personuppgifter:

 • e-postadress, som vi använder som ditt användar-id när du loggar in.

Om du även väljer att registrera dig för fakturabetalning, så måste vi ha en adress dit vi kan skicka fakturan, så samlar vi även in

 • namn
 • fakturaadress
 • postnummer

Den lagliga grunden för den behandlingen är ditt samtycke. Vi lagrar dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke eller om ditt konto är inaktivt under tre år.

Dessa uppgifter säljs aldrig vidare och delas enbart vår IT-support Bricco AB.

 

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Personuppgifter samlas även in vid prenumeration på Special Nests nyhetsbrev. Vi samlar in följande personuppgifter:

 • E-postadress

Laglig grund: samtycke

Lagringstid: Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant genom att kontakta redaktionen@specialnest.se

Om du mejlar oss

Vi är så glada för att du hör av dig! När du hör av dig behandlar vi följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Övriga personuppgifter som du väljer att dela med dig av till oss

Den lagliga grunden för den här behandlingen är berättigat intresse. Vi tycker att vi har ett berättigat intresse att ha en god kontakt med dig och svara på ditt meddelande. (Vi gillar ju människor som delar vår passion). Vissa av de frågor som du ställer är lätta att svara på och de meddelandena som innehåller dina personuppgifter raderas omedelbart men ibland så har vi en längre konversation och då sparar vi den så länge som det behövs men aldrig längre än 2 år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Överföring till tredje land

Det förekommer inte.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång: du kan när som helst kontakta Special Nest (kontakt e-post eller liknande) och få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

 

Rätt till rättelse: Du kan när som helst kontakta Special Nest och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Special Nest raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in, eller
 • du invänder mot behandling av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än Special Nest:s berättigade intresse, eller
 • i de fall då behandlingen av dina personuppgifter förutsätter samtycke, och du vill dra tillbaka ditt samtycke, eller
 • du vill inte längre ta emot direkt marknadsföring från Special Nest, eller
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

 I vissa fall kommer inte Special Nest att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall så kommer Special Nest att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandlingdu har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:

 • Du tycker inte att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och behandlingen kan begränsas under en tid som ger Special Nest möjlighet att kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • I de fall då Special Nest inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att Special Nest inte raderar dina uppgifter.
 • Om det skulle visa sig att Special Nest:s behandling av dina personuppgifter är olaglig men du vill ändå inte att personuppgifterna raderas.
 • Om Special Nest har angett berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så får du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som de kontrolleras om Special Nest berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar.

 

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats så får Special Nest bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse på nationell eller EU-nivå. I alla andra fall måste Special Nest inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. Special Nest måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar: du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Special Nest. När Special Nest anser att ett berättigat intresse finns för att behandla dina personuppgifter, det kan tex vara för direkt marknadsföring eller för att förebygga missbruk av Special Nest:s tjänster, så sker en intresseavvägning. Special Nest:s intresse av att tex förebygga missbruk av Special Nest:s tjänster vägs mot ditt intresse av dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. Om du väljer att göra en invändning så får Special Nest inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om Special Nest inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Special Nest får i sådana situationer, också behandla dina personuppgifter om det handlar om att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet: om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och har som rättslig grund antingen ett avtal (GDPR 6 (1) (b)) eller ett samtycke (GDPR 6 (1) (a)) så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Special Nest. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Special Nest kan neka dig detta.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med behandlingen av mina personuppgifter?

Om du inte är nöjd med den behandling av dina personuppgifter som Special Nest gör så är du välkommen att kontakta redaktionen@specialnest.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Växel: 08-657 61 00

www.datainspektionen.se

När samlar Special Nest in Cookies? 

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt. Special Nest:s webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Det här är tjänster som också använder sig av cookies. 

Vi använder Facebook för konverteringsmätningar. Dessa uppgifter är grunden för statistik och användarbeteende på vår hemsida, men vi kan ej koppla dem till enskilda användares Facebook-profiler. I och med att du använder vår webbplats och godkänner användningen av cookies, sparas en cookie beträffande Facebook-pixeln.
Även Facebook lagrar och bearbetar uppgifterna och kan alltså spåra sidbeteende på användarnivå och använda informationen för egna marknadsföringsändamål. Läs Facebooks integritets- och sekretesspolicy för att ta reda på hur de använder uppgifterna. Där kan du också ställa in hur du vill att Facebook och dess partneföretag ska kunna använda dina uppgifter.

 

Hur sker uppdateringar av den här personuppgiftspolicyn?

Om vi skulle behöva ändra vår Integritetspolicy så kommer du att få information om ändringarna här på vår hemsida. Om du på grund av de ändringar som görs vill ändra sättet som Special Nest behandlar dina personuppgifter så rekommenderar vi att du kontaktar oss på redaktionen@specialnest.se.

Denna integritetspolicy är gällande från: 2022-05-24 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.

Senast uppdaterad: 2022-05-24